Tworzenie zadania lokalnego

19 marca 2024

ID 3780

W celu utworzenia zadania lokalnego dla urządzenia:

 1. W obszarze roboczym grupy zawierającej urządzenie wybierz zakładkę Urządzenia.
 2. Z listy urządzeń na zakładce Urządzenia wybierz urządzenie, dla którego powinno zostać utworzone zadanie lokalne.
 3. Uruchom tworzenie zadania dla wybranego urządzenia w jeden z następujących sposobów:
  • Kliknij przycisk Wykonaj akcję i z listy rozwijalnej wybierz wartość Utwórz zadanie.
  • Kliknij przycisk Utwórz zadanie w obszarze roboczym urządzenia.
  • Zastosuj właściwości urządzenia w następujący sposób:
   1. Z otwartego menu kontekstowego urządzenia wybierz Właściwości.
   2. W oknie właściwości urządzenia, które zostanie otwarte, przejdź do sekcji Zadania i kliknij Dodaj.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu tworzenia i konfiguracji zadań lokalnych są dostępne w podręcznikach dla odpowiednich aplikacji firmy Kaspersky.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.