Przesyłanie rezultatów instalacji aplikacji do Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 6378

Po utworzeniu pakietu instalacyjnego aplikacji możesz skonfigurować go tak, aby wszystkie informacje diagnostyczne dotyczące wyników instalacji aplikacji były przesyłane do Kaspersky Security Center. Dla pakietów instalacyjnych aplikacji firmy Kaspersky przesyłanie informacji diagnostycznych o wynikach instalacji aplikacji jest skonfigurowane domyślnie i nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja.

W celu skonfigurowania przesyłania informacji diagnostycznych dotyczących wyników instalacji aplikacji do Kaspersky Security Center:

 1. Przejdź do folderu z pakietem instalacyjnym utworzonym dla wybranej aplikacji przy użyciu Kaspersky Security Center. Folder można znaleźć w folderze współdzielonym wskazanym podczas instalacji Kaspersky Security Center.
 2. Otwórz plik z rozszerzeniem .kpd lub .kud w programie umożliwiającym jego edycję (na przykład w notatniku systemu Microsoft Windows).

  Plik będzie miał format typowego pliku konfiguracyjnego .ini.

 3. Dodaj do pliku następujące wiersze:

  [SetupProcessResult]

  Wait=1

  Polecenie to konfiguruje Kaspersky Security Center tak, aby program czekał na zakończenie instalacji aplikacji, dla której tworzony jest pakiet instalacyjny oraz na analizę kodu zwrotnego instalatora. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie danych diagnostycznych, ustaw wartość klucza Wait na 0.

 4. Dodaj opis kodów zwrotnych w celu pomyślnego zakończenia instalacji. W tym celu, do pliku dodaj następujące wiersze:

  [SetupProcessResult_SuccessCodes]

  <kod zwrotny>=[<opis>]

  <kod zwrotny 1>=[<opis>]

  W nawiasach kwadratowych znajdują się opcjonalne klucze.

  Składnia dla wierszy:

  • <kod zwrotny>. Dowolna liczba odpowiadająca kodowi zwrotnemu instalatora. Można podać dowolną liczbę kodów zwrotnych.
  • <opis>. Opis tekstowy wyniku instalacji. Opis można pominąć.
 5. Dodaj opis kodów zwrotnych dla instalacji zakończonej niepowodzeniem. W tym celu, do pliku dodaj następujące wiersze:

  [SetupProcessResult_ErrorCodes]

  <kod zwrotny>=[<opis>]

  <kod zwrotny 1>=[<opis>]

  Składnia tych wierszy jest identyczna jak składnia wierszy zawierających kody zwrotne instalacji zakończonej powodzeniem.

 6. Zapisz wszystkie zmiany i zamknij plik .kpd lub .kud.

Wyniki instalacji aplikacji określonej przez użytkownika zostaną zapisane w raportach programu Kaspersky Security Center i pojawią się na liście zdarzeń, w raportach i dziennikach wykonywania zadań.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.