Przeglądanie listy autonomicznych pakietów instalacyjnych

27 lutego 2024

ID 187184

Możesz przejrzeć listę autonomicznych pakietów instalacyjnych i właściwości każdego autonomicznego pakietu instalacyjnego.

W celu przejrzenia listy autonomicznych pakietów instalacyjnych dla wszystkich pakietów instalacyjnych:

Nad listą kliknij przycisk Wyświetl listę pakietów autonomicznych.

Na liście autonomicznych pakietów instalacyjnych ich właściwości są wyświetlane w następujący sposób:

 • Nazwa pakietu. Nazwa autonomicznego pakietu instalacyjnego, który jest automatycznie tworzony jako nazwa aplikacji znajdującej się w pakiecie oraz wersja aplikacji.
 • Nazwa aplikacji. Nazwa aplikacji znajdującej się w autonomicznym pakiecie instalacyjnym.
 • Wersja aplikacji.
 • Nazwa pakietu instalacyjnego Agenta sieciowego. Właściwość jest wyświetlana tylko wtedy, gdy Agent sieciowy znajduje się w autonomicznym pakiecie instalacyjnym.
 • Wersja Agenta sieciowego. Właściwość jest wyświetlana tylko wtedy, gdy Agent sieciowy znajduje się w autonomicznym pakiecie instalacyjnym.
 • Rozmiar. Rozmiar pliku w MB.
 • Grupa. Nazwa grupy, do której urządzenie klienckie jest przenoszone po zainstalowaniu Agenta sieciowego.
 • Utworzono. Data i godzina utworzenia autonomicznego pakietu instalacyjnego.
 • Zmodyfikowano. Data i godzina modyfikacji autonomicznego pakietu instalacyjnego.
 • Ścieżka dostępu. Pełna ścieżka do folderu, w którym znajduje się autonomiczny pakiet instalacyjny.
 • Adres internetowy. Adres internetowy lokalizacji autonomicznego pakietu instalacyjnego.
 • Suma kontrolna pliku. Właściwość jest używana do potwierdzenia, że autonomiczny pakiet instalacyjny nie został zmieniony przez osoby trzecie, a użytkownik posiada ten sam plik, który utworzyłeś i przesłałeś do użytkownika.

W celu przejrzenia listy autonomicznych pakietów instalacyjnych dla określonego pakietu instalacyjnego:

Wybierz pakiet instalacyjny na liście i, nad listą, kliknij przycisk Wyświetl listę pakietów autonomicznych.

Na liście autonomicznych pakietów instalacyjnych możesz zrobić co następuje:

 • Opublikować autonomiczny pakiet instalacyjny na serwerze sieciowym, klikając przycisk Publikuj. Opublikowany autonomiczny pakiet instalacyjny jest dostępny do pobrania dla użytkowników, do których wysłałeś odnośnik do autonomicznego pakietu instalacyjnego.
 • Anulować publikację autonomicznego pakietu instalacyjnego na serwerze sieciowym, klikając przycisk Cofnij publikowanie. Nieopublikowany autonomiczny pakiet instalacyjny jest dostępny do pobrania tylko przez Ciebie i administratora.
 • Pobrać autonomiczny pakiet instalacyjny na swoje urządzenie, klikając przycisk Pobierz.
 • Wysłać e-mail z odnośnikiem do autonomicznego pakietu instalacyjnego, klikając przycisk Wyślij przez e-mail.
 • Usunąć autonomiczny pakiet instalacyjny, klikając przycisk Usuń.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.