Wyłączanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

19 marca 2024

ID 148249

Wyłączenie Zarządzania urządzeniami mobilnymi jest dostępne tylko na głównym Serwerze administracyjnym.

W celu wyłączenia Zarządzania urządzeniami mobilnymi:

  1. W drzewie konsoli wybierz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
  2. W obszarze roboczym tego folderu kliknij odnośnik Skonfiguruj dodatkowe składniki.

    Zostanie wyświetlone okno Dodatkowe składniki kreatora wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego.

  3. Wybierz Nie włączaj Zarządzania urządzeniami mobilnymi, jeśli nie chcesz już zarządzać urządzeniami mobilnymi.
  4. Kliknij OK.

Wcześniej podłączone urządzenia mobilne nie będą mogły nawiązać połączenia z Serwerem administracyjnym. Port dla połączenia urządzenia mobilnego oraz port dla aktywacji urządzenia mobilnego zostaną zamknięte automatycznie.

Profile, które zostały utworzone dla Kaspersky Endpoint Security for Android i Kaspersky Device Management for iOS, nie zostaną usunięte. Reguły wydawania certyfikatów nie zostaną zmodyfikowane. Zainstalowane wtyczki nie zostaną usunięte. Reguła przenoszenia dla urządzeń mobilnych nie zostanie usunięta.

Po ponownym włączeniu Zarządzania urządzeniami mobilnymi na zarządzanych urządzeniach mobilnych, konieczne może być ponowne zainstalowanie aplikacji mobilnych, wymaganych do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.