Automatyczne rozsyłanie uaktualnień do urządzeń klienckich

15 lutego 2024

ID 3416

W celu automatycznego rozesłania uaktualnień wybranych aplikacji do urządzeń klienckich natychmiast po ich pobraniu do repozytorium Serwera administracyjnego:

 1. Nawiąż połączenie z Serwerem administracyjnym, który zarządza urządzeniami klienckimi.
 2. Utwórz zadanie zdalnej instalacji uaktualnień dla wybranych urządzeń klienckich w jeden z następujących sposobów:
  • Jeśli chcesz rozesłać uaktualnienia do urządzeń klienckich należących do wybranej grupy administracyjnej, utwórz zadanie dla wybranej grupy.
  • Jeżeli chcesz rozesłać uaktualnienia do urządzeń klienckich należących do różnych grup administracyjnych lub nie będących w żadnej grupie administracyjnej, utwórz zadanie dla wskazanych urządzeń.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z jego instrukcjami i wykonaj następujące czynności:

  1. W oknie Typ zadania, w węźle żądanej aplikacji wybierz zadanie rozsyłania uaktualnień.

   Nazwa zadania rozsyłania uaktualnień wyświetlana w oknie Typ zadania zależy od aplikacji, dla której utworzyłeś to zadanie. Szczegółowe informacje o nazwach zadań aktualizacji dla wybranych aplikacji Kaspersky znajdziesz w odpowiedniej dokumentacji.

  2. W oknie kreatora Terminarz, w polu Zaplanowane uruchomienie wybierz Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium.

Nowo utworzone zadanie rozsyłania uaktualnień będzie uruchamiane dla wybranych urządzeń za każdym razem po pobraniu uaktualnień do repozytorium Serwera administracyjnego.

Jeśli zadanie rozsyłania uaktualnień dla wybranej aplikacji zostało utworzone dla wybranych urządzeń, aby automatycznie rozesłać uaktualnienia na urządzenia klienckie, w oknie właściwości zadania, w sekcji Terminarz wybierz opcję Po pobraniu nowych uaktualnień do repozytorium w polu Zaplanowane uruchomienie.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.