Korzystanie z Kaspersky Marketplace do wyboru rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky

19 marca 2024

ID 221110

Platforma handlowa to sekcja w menu głównym, która umożliwia przeglądanie całej gamy rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky, wybranie tych, których potrzebujesz, i przejście do zakupu na stronie internetowej Kaspersky. Możesz użyć filtrów, aby wyświetlić tylko te rozwiązania, które pasują do Twojej organizacji i wymagań systemu bezpieczeństwa informacji. Po wybraniu rozwiązania Kaspersky Security Center przekieruje Cię do powiązanej strony internetowej w witrynie Kaspersky, aby dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu. Każda strona internetowa umożliwia przejście do zakupu lub zawiera instrukcje dotyczące procesu zakupu.

W sekcji Platforma handlowa możesz filtrować rozwiązania firmy Kaspersky z użyciem następujących kryteriów:

 • Liczba urządzeń (punktów końcowych, serwerów i innych typów zasobów), które chcesz chronić:
  • 50–250
  • 250–1000
  • Więcej niż 1000
 • Poziom dojrzałości zespołu ds. bezpieczeństwa informacji w Twojej organizacji:
  • Podstawowy

   Ten poziom jest typowy dla przedsiębiorstw, które posiadają tylko zespół ds. IT. Maksymalna możliwa liczba zagrożeń jest blokowana automatycznie.

  • Optymalny

   Ten poziom jest typowy dla przedsiębiorstw, które posiadają określoną funkcję bezpieczeństwa IT w zespole ds. IT. Na tym poziomie firmy potrzebują rozwiązań, które umożliwią im przeciwdziałanie zagrożeniom towarowym oraz zagrożeniom omijającym istniejące mechanizmy prewencyjne.

  • Ekspert

   Ten poziom jest typowy dla przedsiębiorstw o złożonych i rozproszonych środowiskach IT. Zespół ds. bezpieczeństwa IT jest dojrzały lub firma posiada zespół SOC (Security Operations Center). Wymagane rozwiązania umożliwiają firmom przeciwdziałanie złożonym zagrożeniom i atakom ukierunkowanym.

 • Typy zasobów, które chcesz chronić:
  • Punkty końcowe: stacje robocze pracowników, maszyny fizyczne i wirtualne, systemy wbudowane
  • Serwery: serwery fizyczne i wirtualne
  • Chmura: środowiska chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej; usługi w chmurze
  • Sieć: sieć lokalna, infrastruktura IT
  • Usługa: usługi związane z bezpieczeństwem świadczone przez Kaspersky

W celu znalezienia i zakupu rozwiązania biznesowego firmy Kaspersky:

 1. W oknie głównym przejdź do Platforma handlowa.

  Domyślnie sekcja wyświetla wszystkie dostępne rozwiązania biznesowe firmy Kaspersky.

 2. Aby wyświetlić tylko te rozwiązania, które odpowiadają Twojej organizacji, wybierz wymagane wartości w filtrach.
 3. Kliknij rozwiązanie, które chcesz kupić lub chcesz dowiedzieć się więcej.

Zostaniesz przekierowany na stronę rozwiązania. Możesz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść do zakupu.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Usuwanie klucza licencyjnego z repozytorium

Wycofanie zgody z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego

Odnawianie licencji dla aplikacji Kaspersky

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.