Tworzenie certyfikatu dla serwera SMTP

19 marca 2024

ID 110329

W celu utworzenia certyfikatu dla serwera SMTP:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Zdarzenia.
 3. Kliknij odnośnik Konfiguruj powiadomienia i eksportowanie zdarzeń i z listy rozwijalnej wybierz wartość Konfiguruj powiadomienia.

  Zostanie otwarte okno właściwości zdarzenia.

 4. Na zakładce E-mail kliknij odnośnik Ustawienia, aby otworzyć okno Ustawienia.
 5. W oknie Ustawienia kliknij odnośnik Określ certyfikat, aby otworzyć okno Certyfikat do podpisu.
 6. W oknie Certyfikat do podpisu kliknij przycisk Przeglądaj.

  Zostanie otwarte okno Certyfikat.

 7. Z listy rozwijalnej Typ certyfikatu wybierz typ certyfikatu - publiczny lub prywatny:
  • Jeśli wybrany jest certyfikat prywatny (Kontener PKCS #12), określ plik certyfikatu i hasło.
  • Jeśli wybrany jest certyfikat publiczny (Certyfikat X.509):
   1. Określ plik klucza prywatnego (z rozszerzeniem *.prk lub *.pem).
   2. Określ hasło dla klucza prywatnego.
   3. Określ plik klucza publicznego (z rozszerzeniem *.cer).
 8. Kliknij OK.

Zostanie utworzony certyfikat dla serwera SMTP.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.