Tworzenie kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranego folderu

19 marca 2024

ID 184077

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz użyć plików wykonywalnych z wybranego folderu jako standardu plików wykonywalnych, które chcesz zablokować lub na które chcesz zezwolić w swojej organizacji. W oparciu o pliki wykonywalne z wybranego folderu, możesz utworzyć kategorię aplikacji i użyć jej w konfiguracji składnika Kontrola aplikacji.

W celu utworzenia kategorii aplikacji, która zawiera pliki wykonywalne z wybranego folderu:

 1. W menu głównym przejdź do Operacje → Aplikacje innych firmKategorie aplikacji.

  Zostanie wyświetlona strona z listą kategorii aplikacji.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Next.

 3. W kroku Wybierz metodę tworzenia kategorii kreatora określ nazwę kategorii i wybierz opcję Kategoria, która zawiera pliki wykonywalne z określonego folderu. Pliki wykonywalne aplikacji skopiowane do określonego folderu są przetwarzane automatycznie, a ich metryki są dodawane do kategorii.
 4. Określ folder, którego pliki wykonywalne zostaną użyte do utworzenia kategorii aplikacji.
 5. Określ następujące ustawienia:
  • Uwzględnij w tej kategorii biblioteki dołączane dynamicznie (DLL)
  • Uwzględnij w tej kategorii dane skryptów
  • Algorytm obliczania wartości sumy kontrolnej: Oblicz sumy SHA-256 plików należących do tej kategorii (obsługiwane przez Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows i nowsze) / Oblicz sumę kontrolną MD5 dla plików z tej kategorii (obsługiwane przez starsze wersje niż Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows)
  • Wymuś skanowanie folderu pod kątem zmian

Jeśli kreator zakończy działanie, zostanie utworzona kategoria aplikacji. Jest wyświetlana na liście kategorii aplikacji. Podczas konfiguracji Kontroli aplikacji możesz użyć kategorii aplikacji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Kontroli aplikacji, zapoznaj się z następującymi tematami Pomocy:

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.