Krok 5. Przypisywanie znacznika do certyfikatu

19 marca 2024

ID 159870

Okno Znacznik certyfikatu jest wyświetlane, jeśli opcja Urządzenie iOS MDM została wybrana w Typ urządzenia.

Na liście rozwijalnej możesz przypisać znacznik do certyfikatu urządzenia iOS MDM użytkownika. Certyfikat z przypisanym znacznikiem może posiadać określone parametry ustawione dla tego znacznika we właściwościach zasady Kaspersky Device Management for iOS.

Lista rozwijana oferuje wybranie znacznika Szablon certyfikatu 1, Szablon certyfikatu 2 lub Szablon certyfikatu 3. Znaczniki można skonfigurować w następujących sekcjach:

  • Jeśli w oknie Typ certyfikatu wybrano Certyfikat pocztowy, znaczniki dla tego certyfikatu można skonfigurować we właściwościach konta Exchange ActiveSync dla urządzeń mobilnych (Zarządzane urządzeniaZasady → Właściwości zasady Kaspersky Device Management for iOS > sekcja Exchange ActiveSyncDodajZaawansowane).
  • Jeśli w oknie Typ certyfikatu wybrano Certyfikat VPN, znaczniki dla tego certyfikatu można skonfigurować we właściwościach VPN dla urządzeń mobilnych (Zarządzane urządzeniaZasady → Właściwości zasady Kaspersky Device Management for iOS → sekcja VPNDodajZaawansowane). Nie możesz skonfigurować znaczników używanych dla certyfikatów VPN, jeśli dla swojego VPN wybrano typ połączenia L2TP, PPTP lub IPSec (Cisco).

Zobacz również:

Instalowanie certyfikatu dla użytkownika

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.