Przydzielanie uprawnień użytkownikom i grupom

19 marca 2024

ID 172173

Użytkownikom i grupom możesz nadać uprawnienia do używania różnych funkcji Serwera administracyjnego i programów Kaspersky, dla których posiadasz wtyczki zarządzające, na przykład, Kaspersky Endpoint Security for Windows.

W celu przypisania uprawnień do użytkownika lub grupy użytkowników:

 1. W drzewie konsoli wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Rozwiń węzeł Serwer administracyjny i wybierz podfolder z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  • Wybierz grupę administracyjną.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego lub grupy administracyjnej wybierz Właściwości.
 3. W otwartym oknie właściwości Serwera administracyjnego (lub oknie właściwości grupy administracyjnej), w lewym panelu Sekcje wybierz Zabezpieczenia.

  Sekcja Zabezpieczenia jest dostępna, jeśli w oknie ustawień interfejsu dostępne jest pole Wyświetl sekcje ustawień zabezpieczeń.

 4. W sekcji Zabezpieczenia, na liście Nazwy grup lub użytkowników wybierz użytkownika lub grupę.
 5. Na liście uprawnień w dolnej części obszaru roboczego, na zakładce Uprawnienia skonfiguruj zestaw uprawnień dla użytkownika lub grupy:
  1. Kliknij znaki plusa (+), aby rozwinąć węzły na liście i uzyskać dostęp do uprawnień.
  2. Zaznacz pola Zezwól i Odmów obok żądanych uprawnień.

   Przykład 1: Rozwiń węzeł Uzyskuj dostęp do obiektów bez względu na ich listy ACL lub węzeł Usunięte obiekty i wybierz Odczyt.

   Przykład 2: Rozwiń węzeł Podstawowa funkcjonalność i wybierz Zapis.

 6. Jeśli skonfigurowałeś zestaw uprawnień, kliknij Zastosuj.

Zestaw uprawnień dla użytkownika lub grupy użytkowników zostanie skonfigurowany.

Uprawnienia Serwera administracyjnego (lub grupy administracyjnej) są podzielone na następujące obszary:

 • Funkcje ogólne:
  • Zarządzanie grupami administracyjnymi (tylko dla Kaspersky Security Center 11 lub nowszej wersji)
  • Uzyskuj dostęp do obiektów bez względu na ich listy ACL (tylko dla Kaspersky Security Center 11 lub nowszej wersji)
  • Podstawowa funkcjonalność
  • Usunięte obiekty (tylko dla Kaspersky Security Center 11 lub nowszej wersji)
  • Przetwarzanie zdarzeń
  • Operacje na Serwerze administracyjnym (tylko w oknie właściwości Serwera administracyjnego)
  • Zdalna instalacja aplikacji Kaspersky
  • Zarządzanie kluczami licencyjnymi
  • Wymuszone zarządzanie raportami (tylko dla Kaspersky Security Center 11 lub nowszej wersji)
  • Hierarchia Serwerów
  • Uprawnienia użytkownika
  • Wirtualne Serwery administracyjne
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi:
  • Ogólne
 • Zarządzanie poprawkami i lukami:
  • Łączność
  • Inwentaryzacja sprzętu
  • Kontrola dostępu do sieci
  • Zdalna instalacja systemów operacyjnych
  • Zarządzaj lukami i poprawkami
  • Instalacja zdalna
  • Inwentaryzacja oprogramowania

Jeśli dla uprawnienia nie wybrano Zezwól ani Odmów, wówczas uprawnienie jest uznawane za niezdefiniowane: zostaje odrzucone, dopóki wyraźnie nie zostanie dozwolone lub odrzucone dla użytkownika.

Uprawnienia użytkownika są sumą:

 • Własnych uprawnień użytkownika
 • Uprawnień wszystkich ról przypisanych do tego użytkownika
 • Uprawnień wszystkich grup bezpieczeństwa, do których należy użytkownik
 • Uprawnień wszystkich ról przypisanych do grupy bezpieczeństwa, do których należy użytkownik

Jeśli przynajmniej jeden z tych zestawów uprawnień posiada opcję Odmów dla uprawnienia, wówczas dla użytkownika zostaje zabronione to uprawnienie nawet wtedy, gdy inne zestawy zezwalają na nie lub pozostawiają je niezdefiniowane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.