Przeglądanie informacji o dostępnych aktualizacjach aplikacji innych firm

27 lutego 2024

ID 61490

W celu przejrzenia listy aktualizacji dostępnych dla aplikacji firm trzecich, zainstalowanych na urządzeniach klienckich:

W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Aktualizacje oprogramowania.

W obszarze roboczym folderu możesz przejrzeć listę aktualizacji dostępnych dla aplikacji zainstalowanych na urządzeniach.

W celu przejrzenia właściwości aktualizacji:

W obszarze roboczym folderu Aktualizacje oprogramowania, z menu kontekstowego aktualizacji wybierz Właściwości.

W oknie właściwości aktualizacji można przeglądać następujące informacje:

 • W sekcji Ogólne możesz wyświetlić Stan zatwierdzenia aktualizacji:
  • Nie zdefiniowano — aktualizacja jest dostępna na liście aktualizacji, ale nie została zatwierdzona do instalacji.
  • Zatwierdzono — aktualizacja jest dostępna na liście aktualizacji i zatwierdzona do instalacji.
  • Odrzucono — instalacja aktualizacji została odrzucona.
 • W sekcji Atrybuty możesz zobaczyć wartości pola Zainstalowana automatycznie:
  • Ta wartość Automatycznie jest wyświetlana, jeśli zadanie Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki może zainstalować aktualizacje dla aplikacji. Zadanie automatycznie instaluje nowe aktualizacje z adresu internetowego dostarczonego przez dostawcę oprogramowania innej firmy.
  • Ta wartość Ręcznie jest wyświetlana, jeśli Kaspersky Security Center nie może automatycznie zainstalować aktualizacji dla aplikacji. Aktualizacje można zainstalować ręcznie.

  To pole Zainstalowana automatycznie nie jest wyświetlane w przypadku aktualizacji aplikacji Windows.

 • Listę urządzeń klienckich, dla których przeznaczona jest aktualizacja.
 • Listę komponentów systemu (wymagania wstępne), które należy zainstalować przed aktualizacjami (jeśli istnieją).
 • Luki w oprogramowaniu, które aktualizacja wyeliminuje.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.