Łączenie z urządzeniami klienckimi macOS

19 marca 2024

ID 238374

Administrator może używać systemu Virtual Network Computing (VNC) do łączenia się z urządzeniami macOS.

Połączenie ze zdalnym pulpitem jest nawiązywane za pośrednictwem klienta VNC zainstalowanego na urządzeniu Serwera administracyjnego. Klient VNC przełącza sterowanie klawiaturą i myszą z urządzenia klienckiego na administratora.

Gdy administrator łączy się ze zdalnym pulpitem, użytkownik nie otrzymuje powiadomień ani próśb o połączenie od administratora. Administrator łączy się z istniejącą sesją na urządzeniu klienckim bez rozłączania użytkownika w tej sesji.

W celu nawiązania połączenia z pulpitem macOS klienta poprzez klienta VNC muszą być spełnione następujące warunki:

 • Klient VNC jest zainstalowany na urządzeniu Serwera administracyjnego.
 • Zdalne logowanie i zdalne zarządzanie są dozwolone na urządzeniu klienckim.
 • Użytkownik zezwolił administratorowi na dostęp do urządzenia klienckiego w ustawieniach udostępniania systemu operacyjnego macOS.

Aby połączyć się z pulpitem urządzenia klienckiego za pośrednictwem systemu Virtual Network Computing:

 1. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
 2. Z menu kontekstowego urządzenia wybierz Wszystkie zadania → Tunelowanie połączenia.
 3. W otwartym oknie Tunelowanie połączenia wykonaj następujące czynności:
  1. W 1. Port sieciowy określ numer portu sieciowego urządzenia, z którym chcesz się połączyć.

   Domyślnie wykorzystywany jest port 5900.

  2. W 2. Tunelowanie kliknij przycisk Utwórz tunel.
  3. W 3. Ustawienia sieciowe kliknij przycisk Kopiuj.
 4. Otwórz klienta VNC i wklej skopiowane atrybuty sieciowe do pola tekstowego. Naciśnij Enter.
 5. W oknie, które zostanie otwarte, przejrzyj szczegóły certyfikatu. Jeśli zgadzasz się na użycie certyfikatu, kliknij przycisk Tak.
 6. W oknie Uwierzytelnianie określ poświadczenia urządzenia klienckiego, a następnie kliknij przycisk OK.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.