Pakiety instalacyjne

19 marca 2024

ID 155192

Pierwsza i główna metoda definiowania ustawień instalacji aplikacji jest uniwersalna i tym samym jest odpowiednia dla wszystkich metod instalacji: przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center oraz większości narzędzi firm trzecich. Ta metoda obejmuje utworzenie pakietów instalacyjnych aplikacji w Kaspersky Security Center.

Pakiety instalacyjne są generowane przy użyciu następujących metod:

  • Automatycznie, z określonych pakietów dystrybucyjnych, na podstawie załączonych deskryptorów (pliki z rozszerzeniem .kud, które zawierają reguły dla instalacji, wyniki analizy oraz inne informacje)
  • Z plików wykonywalnych instalatorów lub z instalatorów w formacie Microsoft Windows Installer (MSI), które są dla standardowych lub obsługiwanych aplikacji

Wygenerowane pakiety instalacyjne są zorganizowane hierarchicznie jako foldery z podfolderami i plikami. Oprócz oryginalnego pakietu dystrybucyjnego, pakiet instalacyjny zawiera ustawienia dostępne do modyfikacji (w tym ustawienia instalatora oraz reguły przetwarzania dla takich sytuacji, jak konieczność ponownego uruchomienia systemu operacyjnego w celu zakończenia instalacji), a także drobne moduły pomocnicze.

Wartości ustawień instalacji, które są określone dla wybranej obsługiwanej aplikacji, można zdefiniować w interfejsie Konsoli administracyjnej podczas tworzenia pakietu instalacyjnego (więcej ustawień można znaleźć we właściwościach już utworzonego pakietu instalacyjnego). Podczas zdalnej instalacji aplikacji przy użyciu narzędzi Kaspersky Security Center pakiety instalacyjne są dostarczane na urządzenia docelowe, dzięki czemu uruchomienie instalatora aplikacji udostępni dla tej aplikacji wszystkie ustawienia zdefiniowane przez administratora. Jeśli do zainstalowania aplikacji firmy Kaspersky używasz narzędzi firm trzecich, musisz zapewnić dostępność całego pakietu instalacyjnego na urządzeniu docelowym, czyli pakietu dystrybucyjnego i jego ustawień. Pakiety instalacyjne są tworzone i przechowywane przez Kaspersky Security Center w dedykowanym podfolderze udostępnionego folderu danych.

W parametrach pakietów instalacyjnych nie należy określać żadnych szczegółów kont użytkowników uprzywilejowanych.

Instrukcje dotyczące korzystania z tej metody konfiguracji dla aplikacji Kaspersky przed ich zainstalowaniem przy użyciu narzędzi firm trzecich można znaleźć w sekcji „Zdalna instalacja przy użyciu zasad grupy Microsoft Windows”.

Natychmiast po zainstalowaniu programu Kaspersky Security Center, automatycznie zostaje wygenerowanych kilka pakietów instalacyjnych. Pakiety te są gotowe do zainstalowania i zawierają pakiety Agenta sieciowego oraz pakiety aplikacji zabezpieczających dla Microsoft Windows.

W niektórych przypadkach używanie pakietów instalacyjnych do zdalnego instalowania aplikacji w sieci klienckiej MSP oznacza konieczność utworzenia pakietów instalacyjnych na Serwerach wirtualnych, które odpowiadają klientom MSP. Utworzenie pakietów instalacyjnych na Serwerach wirtualnych umożliwia użycie różnych ustawień instalacji dla różnych klientów MSP. W pierwszej instancji jest to przydatne podczas zarządzania pakietami instalacyjnymi Agentów sieciowych, gdyż Agenty sieciowe zainstalowane w sieciach różnych klientów MSP używają różnych adresów do nawiązywania połączenia z Serwerem administracyjnym. Adres połączenia określa Serwer, z którym łączy się Agent sieciowy.

Oprócz możliwości natychmiastowego utworzenia nowych pakietów instalacyjnych na wirtualnym Serwerze administracyjnym, główny tryb działania dla pakietów instalacyjnych na wirtualnych Serwerach administracyjnych to „rozesłanie” pakietów instalacyjnych z głównego Serwera administracyjnego do Serwerów wirtualnych. Możesz rozesłać wybrane (lub wszystkie) pakiety instalacyjne na wybrane wirtualne Serwery administracyjne (w tym wszystkie Serwery w obrębie wybranej grupy administracyjnej) przy użyciu odpowiedniego zadania Serwera administracyjnego. Dodatkowo, podczas tworzenia nowego wirtualnego Serwera administracyjnego możesz wybrać listę pakietów instalacyjnych głównego Serwera administracyjnego. Wybrane pakiety zostaną natychmiast rozesłane do nowo utworzonego wirtualnego Serwera administracyjnego.

Podczas rozsyłania pakietu instalacyjnego jego zawartość nie jest kopiowana w całości. Repozytorium plików na wirtualnym Serwerze administracyjnym, który odpowiada rozsyłanemu pakietowi instalacyjnemu, przechowuje tylko pliki z ustawieniami określonymi dla tego Serwera wirtualnego. Główna część pakietu instalacyjnego (w tym pakiet dystrybucyjny instalowanej aplikacji) pozostanie niezmieniona. Jest ona przechowywana tylko w repozytorium głównego Serwera administracyjnego. Umożliwia to drastyczne zwiększenie wydajności systemu i zmniejszenie wymaganej przestrzeni na dysku. Podczas zarządzania pakietami instalacyjnymi rozsyłanymi do wirtualnych Serwerów administracyjnych (czyli podczas uruchamiania zadań zdalnej instalacji lub tworzenia autonomicznych pakietów instalacyjnych) dane z oryginalnego pakietu instalacyjnego głównego Serwera administracyjnego zostają „scalone” z plikami ustawień, które odpowiadają pakietowi przesłanemu na wirtualny Serwer administracyjny.

Klucz licencyjny dla aplikacji może zostać określony we właściwościach pakietu instalacyjnego, ale zalecane jest unikanie tej metody dystrybucji licencji, ponieważ łatwo jest uzyskać dostęp do odczytu plików w folderze. Dla kluczy licencyjnych należy używać zadań automatycznego rozsyłania kluczy licencyjnych lub instalacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.