Dodawanie sterowników dla Windows Preinstallation Environment (WinPE)

19 marca 2024

ID 66300

W celu dodania sterowników dla Windows Preinstallation Environment (WinPE):

 1. W folderze Zdalna instalacja drzewa konsoli wybierz podfolder Wdrażanie obrazów urządzenia.
 2. W obszarze roboczym folderu Wdrażanie obrazów urządzenia kliknij przycisk Akcje dodatkowe i z listy rozwijalnej wybierz Konfiguruj zestaw sterowników Środowiska preinstalacji systemu Windows (WinPE).

  Zostanie otwarte okno Sterowniki środowiska preinstalacji systemu Windows.

 3. W oknie Sterowniki środowiska preinstalacji systemu Windows kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Wybierz sterownik.

 4. W oknie Wybierz sterownik wybierz sterownik z listy.

  Jeśli na liście nie ma żądanego sterownika, kliknij przycisk Dodaj i określ nazwę sterownika oraz folder pakietu dystrybucyjnego sterownika w oknie Dodaj sterownik, które zostanie otwarte.

  Możesz wybrać folder, klikając przycisk Przeglądaj.

  W oknie Dodaj sterownik kliknij OK.

 5. W oknie Wybierz sterownik kliknij OK.

  Sterownik zostanie dodany do repozytorium Serwera administracyjnego. Po dodaniu do repozytorium, sterownik jest wyświetlany w oknie Wybierz sterownik.

 6. W oknie Sterowniki środowiska preinstalacji systemu Windows kliknij OK.

Sterownik zostanie dodany do Windows Preinstallation Environment (WinPE).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.