Przeglądanie informacji o plikach wykonywalnych

19 marca 2024

ID 52460

W celu przejrzenia listy wszystkich plików wykonywalnych wykrytych na urządzeniach klienckich:

W folderze Zarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Pliki wykonywalne.

Obszar roboczy folderu Pliki wykonywalne wyświetla listę plików wykonywalnych uruchomionych na urządzeniach, bądź też plików wykrytych podczas działania zadania inwentaryzacji programu Kaspersky Endpoint Security for Windows.

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące plików wykonywalnych spełniających określone kryteria, możesz użyć filtrowania.

W celu przejrzenia właściwości pliku wykonywalnego:

Wybierając z menu kontekstowego pliku element Właściwości.

Zostanie otwarte okno wyświetlające informacje o pliku wykonywalnym oraz listę urządzeń, na których wykryto plik wykonywalny.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.