Tworzenie kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie

19 marca 2024

ID 154440

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz określić zestaw kryteriów jako szablon plików wykonywalnych, dla których chcesz zezwolić na lub zablokować uruchamianie w Twojej organizacji. W oparciu o pliki wykonywalne odpowiadające kryteriom, możesz utworzyć kategorię aplikacji i użyć jej w konfiguracji komponentu Kontrola aplikacji.

W celu utworzenia kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zaawansowane → Zarządzanie aplikacjami wybierz podfolder Kategorie aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Nowa kategoria.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii. Przejdź przez kroki kreatora, korzystając z przycisku Dalej.

 3. Na stronie kreatora Typ kategorii wybierz opcję Kategoria z zawartością dodaną ręcznie jako typ kategorii użytkownika.
 4. Na stronie kreatora Wprowadź nazwę kategorii aplikacji wprowadź nową nazwę kategorii aplikacji.
 5. W kroku Konfiguracja warunków włączania aplikacji do kategorii conditions for inclusion of applications in categories kliknij przycisk Dodaj.
 6. Na liście rozwijalnej określ odpowiednie ustawienia:
  • Z listy plików wykonywalnych
  • Z właściwości pliku
  • Metadane z plików w folderze
  • Sumy kontrolne plików znajdujących się w folderze
  • Certyfikaty dla plików z folderu
  • Metadane plików instalatora MSI
  • Sumy kontrolne plików z instalatora MSI aplikacji
  • Z kategorii KL
  • Określ ścieżkę do aplikacji (maski są obsługiwane)
  • Wybierz certyfikat z repozytorium
  • Typ dysku
 7. Na stronie kreatora Tworzenie kategorii aplikacji kliknij przycisk Zakończ.

  Kaspersky Security Center zarządza tylko metadanymi z cyfrowo podpisanych plików. Nie można utworzyć kategorii w oparciu o metadane z plików, które nie zawierają podpisu cyfrowego.

Po zakończeniu działania kreatora, zostanie utworzona kategoria aplikacji użytkownika z zawartością dodaną ręcznie. Nowo utworzoną kategorię można przejrzeć, korzystając z list kategorii w obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.