Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

19 marca 2024

ID 3613

W celu wyświetlenia informacji o używanych kluczach licencyjnych:

Z drzewa konsoli wybierz folder Licencje Kaspersky.

Obszar roboczy folderu wyświetli listę kluczy licencyjnych wykorzystywanych na urządzeniach klienckich.

Obok każdego z kluczy licencyjnych wyświetlana jest ikona odpowiadająca typowi użycia:

  • Wygaszona ikona licencji.—informacja o aktualnie używanym kluczu licencyjnym jest uzyskiwana z urządzenia klienckiego podłączonego do Serwera administracyjnego. Plik tego klucza licencyjnego jest przechowywany poza Serwerem administracyjnym.
  • Ikona licencji.—Klucz licencyjny jest przechowywany w repozytorium Serwera administracyjnego. Automatyczne rozsyłanie jest wyłączone dla tego klucza licencyjnego.
  • Ikona licencji z trzema zielonymi poziomymi liniami.—Klucz licencyjny jest przechowywany w repozytorium Serwera administracyjnego. Automatyczne rozsyłanie jest włączone dla tego klucza licencyjnego.

Możesz wyświetlić informacje dotyczące kluczy licencyjnych używanych do aktywacji aplikacji na urządzeniu klienckim, otwierając sekcję Aplikacje okna właściwości urządzenia klienckiego.

Aby określić aktualne ustawienia kluczy licencyjnych wirtualnego Serwera administracyjnego, Serwer administracyjny wysyła żądanie do serwerów aktywacji Kaspersky przynajmniej raz dziennie. Jeżeli dostęp do serwerów za pomocą systemowego DNS nie jest możliwy, aplikacja korzysta z publicznych serwerów DNS.

Zobacz również

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Dodawanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Usuwanie klucza licencyjnego z Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

Tworzenie i przeglądanie raportu użycia klucza licencyjnego

Przeglądanie informacji o kluczach licencyjnych aplikacji

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.