Tworzenie zadania pobierania uaktualnień do repozytorium Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 3411

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego jest automatycznie tworzone podczas działania kreatora wstępnej konfiguracji Kaspersky Security Center. Możesz utworzyć tylko jedno zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego. Dlatego też zadanie Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego możesz utworzyć tylko wtedy, gdy takie zadanie zostało usunięte z listy zadań Serwera administracyjnego.

W celu utworzenia zadania Pobierz uaktualnienia do repozytorium Serwera administracyjnego:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. Uruchom tworzenie zadania w jeden z następujących sposobów:
  • W drzewie konsoli, z menu kontekstowego folderu Zadania wybierz Nowe → Zadanie.
  • W obszarze roboczym folderu Zadania kliknij przycisk Utwórz zadanie.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z krokami kreatora.

 3. W oknie Wybierz typ zadania wybierz Pobierz aktualizacje do repozytorium Serwera administracyjnego.
 4. W oknie Ustawienia określ ustawienia zadania w następujący sposób:
  • Źródła aktualizacji
  • Inne ustawienia:
   • Wymuś aktualizację podrzędnych Serwerów administracyjnych
   • Kopiuj pobrane aktualizacje do dodatkowych folderów
   • Pobierz aktualizacje za pomocą starego schematu
 5. W oknie Konfiguruj terminarz zadania możesz utworzyć terminarz uruchamiania zadania. Jeśli to konieczne, określ następujące ustawienia:
  • Zaplanowane uruchomienie:
   • Co N godzin
   • Co N dni
   • Co N tygodni
   • Co N minut
   • Codziennie (czas letni nie jest obsługiwany)
   • Co tydzień
   • Według dni tygodnia
   • Co miesiąc
   • Ręcznie
   • Co miesiąc, w określone dni wybranych tygodni
   • Po epidemii wirusa
   • Po zakończeniu wykonywania innego zadania
  • Uruchom pominięte zadania
  • Używaj automatycznie losowego opóźnienia dla uruchamiania zadań
  • Użyj losowego opóźnienia dla zadań uruchamianych w przedziale (min)
 6. W oknie Określ nazwę zadania określ nazwę dla zadania, które tworzysz. Nazwa zadania nie może zawierać więcej niż 100 znaków oraz nie może zawierać żadnych znaków specjalnych ("*<>?\:|).
 7. W oknie Zakończ tworzenie zadania kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreator.

  Jeśli chcesz, żeby zadanie było uruchamiane zaraz po zakończeniu pracy kreatora, zaznacz pole Uruchom zadanie po zakończeniu działania kreatora.

Po zakończeniu pracy kreatora, zadanie Pobierz aktualizacje do repozytorium serwera administracyjnego pojawi się na liście zadań Serwera administracyjnego w obszarze roboczym.

Oprócz ustawień, które określasz podczas tworzenia zadania, możesz zmienić inne właściwości utworzonego zadania.

Podczas wykonywania zadania Pobierz aktualizacje do repozytorium serwera administracyjnego Serwer administracyjny pobiera uaktualnienia baz danych i modułów programu ze źródła uaktualnień i przechowuje je w folderze współdzielonym Serwera administracyjnym. Jeśli tworzysz to zadanie dla grupy administracyjnej, zostanie ono zastosowane tylko do Agentów sieciowych umieszczonych w określonej grupie administracyjnej.

Uaktualnienia są rozsyłane do urządzeń klienckich i podrzędnych Serwerów administracyjnych z folderu współdzielonego Serwera administracyjnego.

Zobacz również:

Sprawdzanie pobranych uaktualnień

Ustawienia zadania pobierania aktualizacji do repozytorium serwera administracyjnego

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.