Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie węzłów klastra

19 marca 2024

ID 222447

Konieczne może być zatrzymanie całego klastra trybu failover Kaspersky Security Center lub tymczasowe odłączenie jednego z węzłów klastra w celu konserwacji. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami w tej sekcji. Nie próbuj uruchamiać ani zatrzymywać usług lub procesów związanych z klastrem trybu failover za pomocą innych środków. To może spowodować utratę danych.

Uruchamianie i zatrzymywanie całego klastra trybu failover w celu konserwacji

W celu uruchomienia lub zatrzymania całego klastra trybu failover:

 1. Na aktywnym węźle przejdź do <Dysk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
 2. Otwórz wiersz polecenia, a następnie uruchom jedno z następujących poleceń:
  • Aby zatrzymać klaster, uruchom: klfoc -stopcluster --stp klfoc
  • Aby uruchomić klaster, uruchom: klfoc -startcluster --stp klfoc

Klaster trybu failover jest uruchamiany lub zatrzymywany w zależności od uruchomionego polecenia.

Utrzymywanie jednego z węzłów

W celu utrzymania jednego z węzłów:

 1. W węźle aktywnym zatrzymaj klaster trybu failover, używając polecenia klfoc -stopcluster --stp klfoc.
 2. W węźle, który chcesz poddać działaniom konserwacyjnym, przejdź do <Dysk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
 3. Otwórz wiersz poleceń, a następnie odłącz węzeł od klastra, uruchamiając polecenie detach_node.cmd.
 4. W węźle aktywnym uruchom klaster trybu failover za pomocą polecenia klfoc -startcluster --stp klfoc.
 5. Wykonaj działania konserwacyjne.
 6. W węźle aktywnym zatrzymaj klaster trybu failover, używając polecenia klfoc -stopcluster --stp klfoc.
 7. W węźle, na którym wykonywano działania konserwacyjne, przejdź do <Dysk>:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center.
 8. Otwórz wiersz poleceń, a następnie dołącz węzeł do klastra, uruchamiając polecenie attach_node.cmd.
 9. W węźle aktywnym uruchom klaster trybu failover za pomocą polecenia klfoc -startcluster --stp klfoc.

Węzeł jest utrzymywany i dołączany do klastra trybu failover.

Zobacz również:

Informacje o klastrze trybu failover Kaspersky Security Center

Scenariusz: Wdrażanie klastra trybu failover Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.