Profile zasad

19 marca 2024

ID 165778

Czasami konieczne może być utworzenie kilku instancji jednego profilu dla różnych grup administracyjnych; możesz także zmodyfikować ustawienia tych profili w sposób scentralizowany. Te instancje mogą różnić się jednym lub dwoma ustawieniami. Na przykład, wszyscy księgowi w firmie pracują pod kontrolą tego samego profilu—ale starsi księgowi mogą korzystać z dysków flash, a młodsi księgowi nie mają takich uprawnień. W tym przypadku, zastosowanie profili do urządzeń tylko poprzez hierarchię grup administracyjnych może być niewygodne.

Aby uniknąć tworzenia kilku instancji jednej zasady, Kaspersky Security Center umożliwia utworzenie profili zasad. Profile zasad są niezbędne, jeśli chcesz, żeby urządzenia w jednej grupie administracyjnej były uruchamiane z ustawieniami innych profili.

Profil zasad jest to inaczej podzbiór ustawień profilu. Ten podzbiór jest stosowany na urządzeniach docelowych wraz z profilem i uzupełnia go zgodnie z określonym warunkiem zwanym warunkiem aktywacji profilu. Profile mogą zawierać tylko ustawienia różniące się od „podstawowego” profilu, który jest aktywny na zarządzanym urządzeniu. Aktywacja profilu zmodyfikuje ustawienia „podstawowego” profilu, które były wstępnie aktywne na urządzeniu. Zmodyfikowane ustawienia przyjmują wartości określone w profilu.

Zobacz również:

Profile i profile zasad

Tworzenie profilu zasad

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.