Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim

19 marca 2024

ID 52032

W celu połączenia narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim:

 1. Z drzewa konsoli wybierz dowolną grupę administracyjną.
 2. W obszarze roboczym, na zakładce Urządzenia, z menu kontekstowego dowolnego urządzenia wybierz Narzędzia użytkownikaZdalna diagnostyka.

  Zostanie otwarte okno główne narzędzia do zdalnej diagnostyki.

 3. W pierwszym polu okna głównego narzędzia do zdalnej diagnostyki określ narzędzia, których chcesz użyć do nawiązania połączenia z urządzeniem:
  • Dostęp przy użyciu sieci Microsoft Windows.
  • Dostęp przy użyciu Serwera administracyjnego.
 4. Jeżeli w pierwszym polu okna głównego narzędzia zaznaczyłeś opcję Dostęp przy użyciu sieci Microsoft Windows, wykonaj następujące czynności:
  • W polu Urządzenie określ adres urządzenia, z którym chcesz się połączyć

   Jako adresu urządzenia użyj adresu IP, nazwy NetBIOS lub nazwy DNS.

   Domyślną wartością jest adres urządzenia, z którego menu kontekstowego uruchomiono narzędzie.

  • Określ konto, z którego nawiązywane jest połączenie z urządzeniem:
   • Połącz jako bieżący użytkownik (wybrane domyślnie). Nawiąż połączenie, korzystając z konta bieżącego użytkownika.
   • Do połączenia użyj nazwy użytkownika i hasła. Nawiąż połączenie, korzystając z określonego konta użytkownika. Określ Nazwę użytkownika i Hasło żądanego konta.

   Połączenie z urządzeniem jest możliwe tylko z poziomu konta lokalnego administratora urządzenia.

 5. Jeżeli w pierwszym polu okna głównego narzędzia zaznaczyłeś opcję Dostęp przy użyciu Serwera administracyjnego, wykonaj następujące czynności:
  • W polu Serwer administracyjny określ adres Serwera administracyjnego, z którego zamierzasz połączyć się z urządzeniem.

   Jako adresu serwera użyj adresu IP, nazwy NetBIOS lub nazwy DNS.

   Domyślną wartością jest adres Serwera administracyjnego, z którego uruchomiono narzędzie.

  • Jeśli jest to wymagane, zaznacz pola Użyj SSL, Kompresuj ruch oraz Urządzenie należy do podrzędnego Serwera administracyjnego.

   Jeżeli zaznaczone jest pole Urządzenie należy do podrzędnego Serwera administracyjnego, w polu Urządzenie należy do podrzędnego Serwera administracyjnego możesz podać nazwę podrzędnego Serwera administracyjnego, który zarządza urządzeniem, klikając przycisk Przeglądaj.

 6. Aby połączyć się z urządzeniem, kliknij przycisk Zaloguj się.

  Możesz przeprowadzić autoryzację z użyciem weryfikacji dwuetapowej, jeśli jest ona włączona dla Twojego konta.

Zostanie otwarte okno przeznaczone do zdalnej diagnostyki urządzenia (patrz rysunek poniżej). Lewa część okna zawiera odnośniki do działań diagnostyki urządzenia. W prawej części okna znajduje się drzewo obiektów urządzenia, którymi może zarządzać narzędzie. Dolna część okna wyświetla postęp wykonywania działań narzędzia.

Narzędzie do zdalnej diagnostyki. Okno Zdalna diagnostyka urządzeń

Narzędzie do zdalnej diagnostyki zapisuje pliki pobrane z urządzeń na pulpicie urządzenia, z którego zostało uruchomione.

Zobacz również:

Informacje o weryfikacji dwuetapowej

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.