Włączanie i wyłączanie automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 154853

Automatyczna instalacja uaktualnień i łat dla komponentów Kaspersky Security Center jest włączona domyślnie podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu. Możesz to wyłączyć podczas instalacji Agenta sieciowego lub wyłączyć później przy użyciu profilu.

W celu wyłączenia automatycznej aktualizacji i instalacji poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center podczas lokalnej instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu:

 1. Uruchom lokalną instalację Agenta sieciowego na urządzeniu.
 2. W kroku Ustawienia zaawansowane odznacz pole Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Na urządzeniu zostanie zainstalowany Agent sieciowy z wyłączoną automatyczną aktualizacją i instalacją łat dla komponentów Kaspersky Security Center. Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek można włączyć w późniejszym czasie, korzystając z profilu.

W celu wyłączenia automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu przy użyciu pakietu instalacyjnego:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zdalna instalacjaPakiety instalacyjne.
 2. W menu kontekstowym pakietu Agent sieciowy Kaspersky Security Center <numer wersji> wybierz Właściwości.
 3. We właściwościach pakietu instalacyjnego, w sekcji Ustawienia odznacz pole Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany.

Z tego pakietu zostanie zainstalowany Agent sieciowy z wyłączoną automatyczną aktualizacją i instalacją łat dla komponentów Kaspersky Security Center. Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek można włączyć w późniejszym czasie, korzystając z profilu.

Jeśli to pole zostało zaznaczone (lub odznaczone) podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu, możesz włączyć (lub wyłączyć) automatyczne aktualizowanie przy użyciu profilu Agenta sieciowa.

W celu włączenia lub wyłączenia automatycznego aktualizowania i instalowania poprawek dla składników Kaspersky Security Center przy użyciu profilu Agenta sieciowego:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną, dla której chcesz włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek.
 2. W obszarze roboczym grupy otwórz zakładkę Zasady.
 3. Na zakładce Zasady wybierz profil Agenta sieciowego.
 4. Z otwartego menu kontekstowego zasady wybierz Właściwości.

  Otwórz okno właściwości profilu Agenta sieciowego.

 5. W oknie właściwości zasady wybierz sekcję Zarządzaj poprawkami i aktualizacjami.
 6. Zaznacz lub odznacz pole Automatycznie instaluj możliwe do zainstalowania aktualizacje i poprawki dla składników ze stanem Niezdefiniowany, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek.
 7. Ustaw blokadę dla tego pola.

Profil zostanie zastosowany na wybranych urządzeniach, a automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center zostanie włączone (lub wyłączone) na tych urządzeniach.

Zobacz również:

Automatyczne aktualizowanie i instalowanie poprawek dla komponentów Kaspersky Security Center

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.