Pobierania dzienników zdarzeń

19 marca 2024

ID 13251

W celu pobrania dziennika zdarzeń ze zdalnego urządzenia:

  1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem tak, jak opisano to w sekcji „Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim”.
  2. W folderze Dzienniki zdarzeń systemowych drzewa obiektów urządzenia wybierz odpowiedni raport.
  3. Pobierz wybrany dziennik, klikając odnośnik Pobierz dziennik zdarzeń <nazwa dziennika zdarzeń> w lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki.

Wybrany dziennik zdarzeń jest pobierany do lokalizacji określonej w dolnym panelu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.