Tworzenie i przeglądanie raportu

19 marca 2024

ID 3638

W celu utworzenia i przejrzenia raportu:

  1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
  2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
  3. Na liście szablonów raportu kliknij dwukrotnie żądany szablon raportu.

    Zostanie wyświetlony raport dla wybranego szablonu.

Raport wyświetla następujące dane:

  • Nazwę i typ raportu, krótki opis i okres raportowania, a także informacje o grupie urządzeń, dla których generowany jest raport.
  • Wykres graficzny przedstawiający najbardziej reprezentatywne dane raportu.
  • Tabelę zbiorczą z wyliczonymi wskaźnikami raportu.
  • Tabelę ze szczegółowymi danymi raportu.

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.