Zmiany w systemie po instalacji Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 25950

Ikona Konsoli administracyjnej

Po zainstalowaniu Konsoli administracyjnej na urządzeniu, pojawi się jej ikona i będzie można jej użyć do uruchomienia Konsoli administracyjnej. Odszukaj Konsolę administracyjną w menu StartProgramyKaspersky Security Center.

Usługi Serwera administracyjnego i Agenta sieciowego

Serwer administracyjny i Agent sieciowy zostaną zainstalowane na urządzeniu jako usługi z właściwościami wymienionymi poniżej. Tabela zawiera również atrybuty innych usług, które są stosowane na urządzeniu po zainstalowaniu Serwera administracyjnego.

Właściwości usług Kaspersky Security Center

Moduł

Nazwa usługi

Wyświetlona nazwa usługi

Konto

Serwer administracyjny

kladminserver

Serwer administracyjny Kaspersky Security Center

Nieuprzywilejowane konto dedykowane lub zdefiniowane przez użytkownika w formacie KL-AK-*, utworzone podczas instalacji

Agent sieciowy

klnagent

Agent sieciowy Kaspersky Security Center

System lokalny

Serwer sieciowy umożliwiający dostęp do konsoli Kaspersky Security Center Web Console i zarządzanie siecią wewnętrzną organizacji

klwebsrv

Serwer sieciowy Kaspersky

Dedykowane konto bez uprawnień KlScSvc

Aktywacja serwera proxy

klactprx

Kaspersky activation proxy server

Dedykowane konto bez uprawnień KlScSvc

Serwer KSN proxy

ksnproxy

Serwer proxy Kaspersky Security Network

Dedykowane konto bez uprawnień KlScSvc

Jeśli instalujesz Kaspersky Security Center na węzłach klastra trybu failover Kaspersky Security Center, dostępna stanie się usługa klfocsvc_klfoc. Usługi klnagent_klfoc i klfocsvc_klfoc działają na lokalnym koncie systemowym. Usługa kladminserver_klfoc musi być uruchomiona na koncie „ksc”, a inne usługi na koncie „rightless”. Konta „ksc” i „rightless” należy dodać do grupy KLAdmins z uprawnieniami lokalnego administratora. Dla poprawnego działania Kaspersky Security Center do uruchamiania usług należy używać wyłącznie kont „ksc” i „rightless”. Nie zalecamy korzystania z innych kont z tymi samymi uprawnieniami. Poniższa tabela zawiera właściwości usług, które są stosowane na urządzeniu po zainstalowaniu Serwera administracyjnego w klastrze trybu failover Kaspersky Security Center.

Właściwości usług Kaspersky Security Center zainstalowanych w klastrze trybu failover Kaspersky Security Center

Moduł

Nazwa usługi

Wyświetlona nazwa usługi

Konto

Serwer administracyjny

kladminserver_klfoc

Serwer administracyjny Kaspersky Security Center

ksc

Agent sieciowy

klnagent_klfoc

Agent sieciowy Kaspersky Security Center

System lokalny

Serwer sieciowy umożliwiający dostęp do konsoli Kaspersky Security Center Web Console i zarządzanie siecią wewnętrzną organizacji

klwebsrv_klfoc

Serwer sieciowy Kaspersky

rightless

Aktywacja serwera proxy

klactprx_klfoc

Kaspersky activation proxy server

rightless

Serwer KSN proxy

ksnproxy_klfoc

Serwer proxy Kaspersky Security Network

rightless

Klaster trybu failover Kaspersky Security Center

klfocsvc_klfoc

Klaster trybu failover Kaspersky Security Center

System lokalny

Usługi Kaspersky Security Center Web Console

Jeśli zainstalujesz Kaspersky Security Center Web Console na urządzeniu, zostaną zainstalowane następujące usługi (zobacz poniższą tabelę):

Usługi Kaspersky Security Center Web Console

Wyświetlona nazwa usługi

Konto

Kaspersky Security Center Service Web Console

NT Service/KSCSvcWebConsole

Kaspersky Security Center Web Console

 

Usługa sieciowa

Kaspersky Security Center Product Plugins Server

 

NT Service/KSCWebConsolePlugin

Usługa zarządzania Kaspersky Security Center Web Console

 

System lokalny

Kolejka wiadomości Kaspersky Security Center Web Console

 

NT Service/KSCWebConsoleMessageQueue

Wersja serwerowa Agenta sieciowego

Wersja serwerowa Agenta sieciowego zostanie zainstalowana na urządzeniu wraz z Serwerem administracyjnym. Wersja serwerowa Agenta sieciowego jest częścią Serwera administracyjnego i jest instalowana i usuwana wraz z Serwerem administracyjnym. Może ona współdziałać z lokalnie zainstalowanym Serwerem administracyjnym. Nie ma konieczności konfigurowania ustawień połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym: ustawienia te są implementowane poprzez funkcje programu, ponieważ składniki są instalowane na tym samym urządzeniu. Wersja serwerowa Agenta sieciowego jest instalowana z tymi samymi właściwościami co standardowa wersja Agenta i realizuje te same funkcje zarządzania aplikacją. Ta wersja będzie zarządzana przez zasadę grupy administracyjnej, do której należy urządzenie klienckie Serwera administracyjnego. Dla wersji serwerowej Agenta sieciowego wszystkie zadania są tworzone ze zbioru tych przeznaczonych dla Serwera administracyjnego, za wyjątkiem zadania zmiany Serwera.

Agent sieciowy nie może zostać zainstalowany oddzielnie na urządzeniu, na którym jest już zainstalowany Serwer administracyjny.

Możesz wyświetlić właściwości każdej usługi Serwera administracyjnego i Agenta sieciowego, jak również monitorować ich działanie przy pomocy standardowych narzędzi zarządzających Microsoft Windows: Zarządzanie komputerem\Usługi. Informacja o aktywności usługi Serwera administracyjnego Kaspersky jest przechowywana w dzienniku systemu Microsoft Windows, w oddzielnej gałęzi dziennika zdarzeń aplikacji Kaspersky na urządzeniu, na którym jest zainstalowany Serwer administracyjny.

Zalecamy unikanie ręcznego uruchamiania i zatrzymywania usług oraz pozostawiania niezmienionych kont usług w ustawieniach usług. Jeśli to konieczne, możesz zmodyfikować konto usługi Serwera administracyjnego przy użyciu narzędzia klsrvswch.

Konta użytkowników i grupy bezpieczeństwa

Instalator Serwera administracyjnego domyślnie tworzy następujące konta:

  • KL-AK-*: konto usługi Serwera administracyjnego
  • KlScSvc: konto dla innych usług z puli Serwera administracyjnego
  • KlPxeUser: konto do zdalnej instalacji systemów operacyjnych

Jeśli podczas działania instalatora wybrałeś inne konta dla usługi Serwera administracyjnego i innych usług, używane są określone konta.

Na urządzeniu z zainstalowanym Serwerem administracyjnym zostaną także automatycznie utworzone lokalne grupy zabezpieczeń o nazwach KLAdmins i KLOperators z ich odpowiednimi zestawami uprawnień.

Nie zaleca się instalacji Serwera administracyjnego na kontrolerze domeny; jeśli jednak instalujesz Serwer administracyjny na kontrolerze domeny, należy uruchomić instalator z uprawnieniami administratora. W tym przypadku instalator automatycznie tworzy grupy bezpieczeństwa domeny o nazwie KLAdmins i KLOperators. Jeśli instalujesz Serwer administracyjne na komputerze, który nie znajduje się w kontrolerze domeny, powinieneś uruchomić instalator z uprawnieniami administratora lokalnego. W tym przypadku instalator automatycznie tworzy lokalne grupy bezpieczeństwa o nazwie KLAdmins i KLOperators.

Podczas konfigurowania powiadamiania pocztą elektroniczną, konieczne może być utworzenie konta na serwerze pocztowym dla autoryzacji ESMTP.

Zobacz również:

Konta do pracy z DBMS

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.