Krok 7. Konfigurowanie serwera SQL

19 marca 2024

ID 13086

W tym kroku kreatora określ następujące ustawienia połączenia, w zależności od wybranego systemu zarządzania bazą danych (DBMS):

 • Jeśli w poprzednim kroku wybrałeś Microsoft SQL Server lub SQL Server Express:
  • W polu Nazwa instancji serwera SQL określ nazwę serwera SQL w sieci. Aby wyświetlić listę wszystkich serwerów SQL, które są w sieci, kliknij przycisk Przeglądaj. Domyślnie to pole jest puste.

   Jeśli nawiążesz połączenie z serwerem SQL za pośrednictwem portu niestandardowego, wówczas wraz z nazwą hosta serwera SQL określ numer portu oddzielony przecinkiem, na przykład:

   Nazwa_hosta_serwera_SQL,1433

   Jeśli chronisz komunikację między Serwerem administracyjnym a serwerem SQL przy pomocy certyfikatu, w polu Nazwa instancji serwera SQL określ taką samą nazwę hosta, jaka była użyta w momencie generowania certyfikatu. Jeśli użyjesz nazwanej instancji serwera SQL, wówczas wraz z nazwą hosta serwera SQL określ numer portu oddzielony przecinkiem, na przykład:

   Nazwa_serwera_SQL,1433

   Jeśli używasz kilku instancji serwera SQL na tym samym hoście, wówczas dodatkowo określ nazwę instancji oddzieloną lewym ukośnikiem, na przykład:

   Nazwa_serwera_SQL\Nazwa_instancji_serwera_SQL,1433

   Jeśli serwer SQL w sieci firmowej ma włączoną funkcję Always On, określ nazwę odbiornika grupy dostępności w polu Nazwa instancji serwera SQL. Zauważ, że Serwer administracyjny obsługuje tylko tryb dostępności zatwierdzania synchronicznego, gdy włączona jest funkcja Always On.

  • W polu Nazwa bazy danych określ nazwę bazy danych, która została utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Domyślna wartość to KAV.

  Jeśli chcesz ręcznie zainstalować serwer SQL na urządzeniu, na którym instalujesz Kaspersky Security Center, będziesz musiał zatrzymać instalację i uruchomić ją ponownie po zainstalowaniu serwera SQL. Obsługiwane wersje serwerów SQL są wymienione w wymaganiach systemowych.

  W przypadku, gdy ręcznie instalujesz serwer SQL na zdalnym urządzeniu, nie będzie potrzeby przerywania pracy kreatora instalacji Kaspersky Security Center. Zainstaluj serwer SQL i wznów instalację Kaspersky Security Center.

 • Jeśli w poprzednim kroku wybrano MySQL lub MariaDB:
  • W polu Nazwa instancji serwera SQL określ nazwę instancji DBMS. Domyślnie, nazwa to adres IP urządzenia, na którym będzie instalowany Kaspersky Security Center.
  • W polu Port określ port połączenia Serwera administracyjnego z DBMS. Domyślny numer portu to 3306.
  • W polu Nazwa bazy danych określ nazwę bazy danych, która została utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Domyślna wartość to KAV.
 • Jeśli w poprzednim kroku wybrano PostgreSQL lub Postgres Pro:
  • W polu Serwer PostgreSQL lub Postgres Pro określ nazwę instancji DBMS. Domyślnie, nazwa to adres IP urządzenia, na którym będzie instalowany Kaspersky Security Center.
  • W polu Port określ port połączenia Serwera administracyjnego z DBMS. Domyślny numer portu to 5432.
  • W polu Nazwa bazy danych określ nazwę bazy danych, która została utworzona w celu przechowywania danych Serwera administracyjnego. Domyślna wartość to KAV.

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.