Przeglądanie i edytowanie właściwości szablonu raportu

19 marca 2024

ID 174017

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz przeglądać i edytować podstawowe właściwości szablonu raportu, na przykład, nazwę szablonu raportu lub pola wyświetlane w raporcie.

W celu przejrzenia i edytowania właściwości szablonu raportu:

 1. Z drzewa konsoli wybierz węzeł z nazwą żądanego Serwera administracyjnego.
 2. W obszarze roboczym węzła wybierz zakładkę Raporty.
 3. Na liście szablonów raportu wybierz żądany szablon raportu.
 4. Z menu kontekstowego wybranego szablonu raportu wybierz Właściwości.

  Alternatywnie możesz w pierwszej kolejności wygenerować raport, a następnie kliknąć przycisk Otwórz właściwości szablonu raportu lub przycisk Konfiguruj kolumny raportu.

 5. W otwartym oknie edytuj właściwości szablonu raportu. Właściwości każdego raportu mogą zawierać tylko pewne sekcje opisane poniżej.
  • Sekcja Ogólne:
   • Nazwa szablonu raportu
   • Maksymalna liczba wyświetlanych wpisów
   • Wersja do druku
  • Sekcja Pola

   Wybierz pola, które będą wyświetlane w raporcie, oraz kolejność tych pól, a także skonfiguruj, czy informacje w raporcie muszą być sortowane i filtrowane według każdego z pól.

  • Sekcja Przedział czasu

   Zmodyfikuj okres dla raportu. Dostępne wartości wyglądają następująco:

   • Między dwoma określonymi datami
   • Od określonej daty do daty utworzenia raportu
   • Od daty utworzenia raportu minus określona liczba dni do daty utworzenia raportu
  • Sekcja Grupa, Wybór urządzeń lub Urządzenia.

   Zmień zestaw urządzeń klienckich, dla których tworzony jest raport. Tylko jedna z tych sekcji może być obecna, w zależności od ustawień określonych podczas tworzenia szablonu raportu.

  • Sekcja Ustawienia.

   Zmień ustawienia raportu. Dokładny zestaw ustawień zależy od określonego raportu.

  • Sekcja Zabezpieczenia. Dziedzicz ustawienia od Serwera administracyjnego

   Sekcja Zabezpieczenia jest dostępna, jeśli w oknie ustawień interfejsu dostępne jest pole Wyświetl sekcje ustawień zabezpieczeń.

  • Sekcja Hierarchia Serwerów administracyjnych
   • Dołącz dane z podrzędnych i wirtualnych Serwerów administracyjnych
   • Do poziomu zagnieżdżenia
   • Czas oczekiwania na dane (min)
   • Buforuj dane z podrzędnych Serwerów administracyjnych
   • Częstotliwość aktualizacji pamięci podręcznej (godz.)
   • Prześlij szczegółowe informacje z podrzędnych Serwerów administracyjnych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.