Stany przypisane do urządzeń, zadań i profili

27 lutego 2024

ID 3966

Poniższa tabela zawiera listę ikon wyświetlanych w drzewie konsoli i obszarze roboczym Konsoli administracyjnej obok nazw urządzeń, zadań i profili. Ikony te przedstawiają stany obiektów.

Stany przypisane do urządzeń, zadań i profili

Ikona

Stan

Komputer z niebieskim wyświetlaczem.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla stacji roboczych, wykryte w systemie, ale nie znajdujące się w żadnej grupie administracyjnej.

Komputer z zielonym wyświetlaczem.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla stacji roboczych, należące do grupy administracyjnej, ze stanem OK.

Komputer z żółtym wyświetlaczem.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla stacji roboczych, należące do grupy administracyjnej, ze stanem Ostrzeżenie.

Komputer z czerwonym wyświetlaczem.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla stacji roboczych, należące do grupy administracyjnej, ze stanem Krytyczny.

Komputer z niebieskim wyświetlaczem odłączony od Serwera administracyjnego.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla stacji roboczych, należące do grupy administracyjnej; jego połączenie z Serwerem administracyjnym zostało zerwane.

Serwer w szarej obudowie.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla serwerów, wykryte w systemie, ale nie znajdujące się w żadnej grupie administracyjnej.

Serwer w zielonej obudowie.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla serwerów, należące do grupy administracyjnej, ze stanem OK.

Serwer w żółtej obudowie.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla serwerów, należące do grupy administracyjnej, ze stanem Ostrzeżenie.

Serwer w różowej obudowie.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla serwerów, należące do grupy administracyjnej, ze stanem Krytyczny.

Serwer w szarej obudowie odłączony od Serwera administracyjnego.

Urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym dla serwerów, należące do grupy administracyjnej; jego połączenie z Serwerem administracyjnym zostało zerwane.

Urządzenie mobilne z niebieskim wyświetlaczem.

Urządzenie mobilne wykryte w sieci i nie uwzględnione w żadnej grupie administracyjnej.

Urządzenie mobilne z zielonym wyświetlaczem.

Urządzenie mobilne, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem OK.

Urządzenie mobilne z żółtym wyświetlaczem.

Urządzenie mobilne, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem Ostrzeżenie.

Urządzenie przenośne z czerwonym wyświetlaczem.

Urządzenie mobilne, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem Krytyczny.

Urządzenie mobilne z szarym wyświetlaczem odłączone od Serwera administracyjnego.

Urządzenie mobilne należące do grupy administracyjnej, jego połączenie z Serwerem administracyjnym zostało zerwane.

Szary mikroczip z białym wykrzyknikiem.

Urządzenie chronione UEFI wykryte w sieci, ale nie należące do żadnej grupy administracyjnej. Urządzenie chronione UEFI znajduje się w sieci.

Biały mikroczip z szarym wykrzyknikiem.

Urządzenie chronione UEFI wykryte w sieci, ale nie należące do żadnej grupy administracyjnej. Urządzenie chronione UEFI nie znajduje się w sieci.

Zielony mikroczip z białym znacznikiem wyboru.

Urządzenie chronione UEFI, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem OK. Urządzenie chronione UEFI znajduje się w sieci.

Biały mikroczip z zielonym znacznikiem wyboru.

Urządzenie chronione UEFI, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem OK. Urządzenie chronione UEFI nie znajduje się w sieci.

Żółty mikroprocesor z białym wykrzyknikiem.

Urządzenie chronione UEFI, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem Ostrzeżenie. Urządzenie chronione UEFI znajduje się w sieci.

Biały mikroczip z żółtym wykrzyknikiem.

Urządzenie chronione UEFI, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem Ostrzeżenie. Urządzenie chronione UEFI nie znajduje się w sieci.

Czerwony mikroczip z białym wykrzyknikiem.

Urządzenie chronione UEFI, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem Krytyczny. Urządzenie chronione UEFI znajduje się w sieci.

Biały mikroczip z czerwonym wykrzyknikiem.

Urządzenie chronione UEFI, znajdujące się w grupie administracyjnej, ze stanem Krytyczny. Urządzenie chronione UEFI nie znajduje się w sieci.

Niebieski zamek przedstawiony na jasnoniebieskim arkuszu.

Profil aktywny.

Przyciemniona ikona zamka przedstawiona na arkuszu.

Profil nieaktywny.

Niebieski zamek przedstawiony na białej kartce. Zielona strzałka w lewym rogu arkusza skierowana w dół.

Zasada aktywna dziedziczona od grupy, która została utworzona na głównym Serwerze administracyjnym.

Niebieski zamek przedstawiony na białej kartce.

Profil aktywny dziedziczony od grupy z wyższego poziomu hierarchii.

Żółty schowek, na którym narysowany jest zielony znacznik wyboru.

Zadanie (grupowe, Serwera administracyjnego lub dla wskazanych urządzeń) ze stanem Zaplanowane lub Pomyślnie zakończone.

Żółty schowek, na którym narysowany jest zielony znacznik wyboru. Niebieska ikona odtwarzania znajduje się w prawym dolnym rogu schowka.

Zadanie (grupowe, Serwera administracyjnego lub dla wskazanych urządzeń) ze stanem Uruchomione.

Żółty schowek, na którym narysowany jest czerwony krzyżyk.

Zadanie (grupowe, Serwera administracyjnego lub dla wskazanych urządzeń) ze stanem Niepowodzenie.

Szary schowek z zielonym znacznikiem wyboru. Zielona strzałka w lewym rogu schowka wskazuje w dół.

Zadanie dziedziczone od grupy, która została utworzona na głównym Serwerze administracyjnym.

Szary schowek z zielonym znacznikiem wyboru.

Zadanie dziedziczone od grupy z wyższego poziomu hierarchii.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.