Importowanie profilu

15 lutego 2024

ID 3763

W celu zaimportowania profilu:

  1. W obszarze roboczym żądanej grupy, na zakładce Zasady wybierz jeden z następujących sposobów importowania profili:
    • Wybierz Wszystkie zadania → Importuj z menu kontekstowego listy profili.
    • Kliknij przycisk Importuj zasadę z pliku w sekcji zarządzania listą profili.
  2. W oknie, które zostanie otwarte, określ ścieżkę dostępu do pliku, z którego chcesz zaimportować profil. Kliknij przycisk Otwórz.

Zaimportowana polityka zostanie wyświetlona na liście zasad. Importowane są również ustawienia i profile zasad. Niezależnie od statusu zasady, który został wybrany podczas eksportu, importowana zasada jest nieaktywna. Możesz zmienić stan zasady we właściwościach zasady.

Jeżeli nowo importowana zasada ma nazwę identyczną z nazwą istniejącej zasady, nazwa importowanej zasady jest rozszerzana o indeks (<następny numer kolejny>), na przykład: (1), (2).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.