Wstępna zdalna instalacja

19 marca 2024

ID 155194

Jeśli Agent sieciowy został już zainstalowany na urządzeniu, zdalna instalacja aplikacji na tym urządzeniu odbywa się poprzez Agenta sieciowego. Pakiet dystrybucyjny aplikacji, która ma zostać zainstalowana, jest przesyłany za pośrednictwem kanałów komunikacji pomiędzy Agentami sieciowymi i Serwerem administracyjnym wraz z ustawieniami instalacji, zdefiniowanymi przez administratora. Aby przesłać pakiet dystrybucyjny, możesz użyć węzłów pośredniczących, na przykład, punktów dystrybucji, dostarczania multiemisyjnego itd. Więcej informacji dotyczących instalacji aplikacji na zarządzanych urządzeniach, na których jest już zainstalowany Agent sieciowy, można znaleźć poniżej.

Możesz przeprowadzić wstępną instalację Agenta sieciowego na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Używając narzędzi firm trzecich do zdalnej instalacji aplikacji.
 • Korzystając z zasad grupy w systemie Windows: używając standardowych narzędzi do zarządzania systemu Windows dla zasad grupy.
 • W trybie wymuszonym, korzystając ze specjalnych opcji w zadaniu zdalnej instalacji programu Kaspersky Security Center.
 • Wysyłając do użytkowników urządzeń odnośniki do pakietów autonomicznych, wygenerowanych przez Kaspersky Security Center. Pakiety autonomiczne to moduły wykonywalne, które zawierają pakiety dystrybucyjne wybranych aplikacji wraz ze zdefiniowanymi ustawieniami.
 • Ręcznie, poprzez uruchomienie instalatorów aplikacji na urządzeniach.

Na platformach innych niż Microsoft Windows należy przeprowadzić wstępną instalację Agenta sieciowego na zarządzanych urządzeniach przy użyciu istniejących narzędzi firm trzecich lub ręcznie, poprzez wysłanie do użytkowników archiwów ze wstępnie skonfigurowanym pakietem dystrybucyjnym. Na platformach innych niż Windows możesz uaktualnić Agenta sieciowego do nowej wersji lub zainstalować inne aplikacje firmy Kaspersky, korzystając z Agentów sieciowych (już zainstalowanych na urządzeniach) przeznaczonych do wykonywania zadań zdalnej instalacji. W tym przypadku instalacja przebiega identycznie jak instalacja na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Microsoft Windows.

Podczas wybierania metody i strategii zdalnej instalacji aplikacji w zarządzanej sieci należy mieć na uwadze kilka czynników (częściowa lista):

 • Konfiguracja sieci korporacyjnej
 • Całkowitą liczbę urządzeń
 • Obecność domen Windows w zarządzanej sieci, możliwość modyfikacji profili grup Active Directory w tych domenach
 • Wykrywanie kont użytkowników z uprawnieniami lokalnego administratora na urządzeniach, na których została zaplanowana wstępna zdalna instalacja aplikacji firmy Kaspersky (dostępność konta użytkownika domeny z uprawnieniami lokalnego administratora lub obecność ujednoliconych lokalnych kont użytkowników z uprawnieniami administratora na tych urządzeniach)
 • Typ połączenia i przepustowość kanału sieciowego pomiędzy Serwerem administracyjnym a sieciami klienckimi MSP, a także przepustowość kanałów w tych sieciach
 • Ustawienia zabezpieczeń zastosowane na zdalnych urządzeniach w momencie uruchomienia zdalnej instalacji (na przykład, użycie UAC lub Prostego udostępniania plików)

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.