Zarządzanie profilami

19 marca 2024

ID 3746

Ustawienia aplikacji zainstalowanych na urządzeniach klienckich są konfigurowane centralnie poprzez definiowanie profili.

Profile utworzone dla aplikacji w grupie administracyjnej są wyświetlane w obszarze roboczym, na zakładce Zasady. Przed nazwą każdego profilu wyświetlana jest ikona z jego stanem.

Po usunięciu lub anulowaniu profilu aplikacja będzie kontynuowała działanie z ustawieniami określonymi w profilu. Te ustawienia mogą być później modyfikowane ręcznie.

Stosowanie profilu odbywa się w następujący sposób: jeśli na urządzeniu uruchomione są zadania rezydentne (zadania ochrony w czasie rzeczywistym), ich wykonywanie będzie kontynuowane z użyciem nowych wartości. Każde uruchamiane zadanie okresowe (skanowanie na żądanie, aktualizacja baz danych aplikacji) działa z niezmienionymi wartościami ustawień. Następnym razem zostają uruchomione z nowymi wartościami ustawień.

Profile dla aplikacji z obsługą wielodostępności są dziedziczone przez grupy administracyjne niższego poziomu, a także przez grupy administracyjne wyższego poziomu: profil jest przekazywany do wszystkich urządzeń klienckich, na których zainstalowana jest aplikacja.

W przypadku, gdy Serwery administracyjne są ułożone hierarchicznie, podrzędne Serwery administracyjne otrzymają zasady od głównego Serwera administracyjnego, a następnie rozprowadzą je do urządzeń klienckich. Jeżeli włączone jest dziedziczenie, ustawienia zasady mogą być modyfikowane na głównym Serwerze administracyjnym. Następnie wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach zasady są wprowadzane w zasadach dziedziczonych na podrzędnych Serwerach administracyjnych.

Jeżeli połączenie między głównym Serwerem administracyjnym a podrzędnym Serwerem administracyjnym zostanie zerwane, zasada na Serwerze podrzędnym nadal będzie używała zastosowanych ustawień. Ustawienia zasady modyfikowane na głównym Serwerze administracyjnym są rozsyłane do podrzędnego Serwera administracyjnego po ponownym nawiązaniu z nim połączenia.

Jeśli dziedziczenie jest wyłączone, ustawienia zasady mogą być modyfikowane na podrzędnym Serwerze administracyjnym niezależnie od głównego Serwera administracyjnego.

W przypadku, gdy połączenie między Serwerem administracyjnym a urządzeniem klienckim zostanie zerwane, urządzenie klienckie rozpocznie pracę z profilem użytkownika mobilnego (jeśli został określony) lub profil będzie dalej używał zastosowanych ustawień, aż do ponownego nawiązania połączenia.

Wyniki przesłania zasady do podrzędnego Serwera administracyjnego są wyświetlane w oknie właściwości zasady konsoli na głównym Serwerze administracyjnym.

Wyniki przesłania profili do urządzeń klienckich są wyświetlane w oknie właściwości profilu Serwera administracyjnego, z którym są połączone.

Nie używaj prywatnych danych w ustawieniach profilu. Na przykład, unikaj określania hasła administratora domeny.

W tej sekcji

Tworzenie zasady

Wyświetlanie profilu dziedziczonego w podgrupie

Aktywowanie profilu

Aktywowanie zasady automatycznie po wystąpieniu zdarzenia Epidemia wirusa

Stosowanie profilu użytkownika mobilnego

Modyfikowanie profilu. Wycofywanie zmian

Porównywanie profili

Usuwanie zasady

Kopiowanie zasady

Eksportowanie profilu

Importowanie profilu

Konwertowanie profili

Zobacz również:

Informacje o aplikacjach wielodostępowych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.