Modyfikowanie zadania. Wycofywanie zmian

15 lutego 2024

ID 131027

W celu zmodyfikowania zadania:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. W obszarze roboczym folderu Zadania wybierz zadanie i przejdź do okna właściwości zadania, korzystając z menu kontekstowego.
 3. Wprowadź niezbędne zmiany.

  W sekcji Wykluczenia z zakresu zadania możesz skonfigurować listę podgrup, do których zadanie nie jest stosowane.

 4. Kliknij Zastosuj.

Zmiany wprowadzone w zadaniu zostaną zapisane w oknie właściwości zadania, w sekcji Historia rewizji.

Jeśli to konieczne, możesz wycofać zmiany wprowadzone w zadaniu.

W celu wycofania zmian wprowadzonych w zadaniu:

 1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
 2. Wybierz zadanie, w którym należy wycofać zmiany, i przejdź do okna właściwości zadania, korzystając z menu kontekstowego.
 3. W oknie właściwości zadania wybierz sekcję Historia rewizji.
 4. Na liście rewizji zadania wybierz numer rewizji, do której chcesz wycofać zmiany.
 5. Kliknij przycisk Zaawansowane i z listy rozwijalnej wybierz wartość Wycofaj.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.