Pobierania ustawień aplikacji

19 marca 2024

ID 13244

W celu pobrania ustawień aplikacji ze zdalnego urządzenia:

 1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem tak, jak opisano to w sekcji „Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim”.
 2. W drzewie obiektów okna narzędzia do zdalnej diagnostyki wybierz węzeł z nazwą urządzenia, znajdujący się na najwyższej pozycji.
 3. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki wybierz żądane działanie z następujących opcji:
  • Pobierz informacje o systemie
  • Pobierz ustawienia aplikacji
  • Utwórz plik zrzutu procesu

   W oknie, które zostanie otwarte po kliknięciu tego odnośnika, określ plik wykonywalny aplikacji, dla której chcesz wygenerować plik zrzutu pamięci.

  • Uruchom narzędzie

   W oknie, które zostanie otwarte po kliknięciu tego odnośnika, określ plik wykonywalny narzędzia, które chcesz uruchomić, oraz ustawienia jego uruchamiania.

Narzędzie zostanie pobrane i uruchomione na urządzeniu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.