Automatyczne rozsyłanie kluczy licencyjnych

19 marca 2024

ID 180049

Kaspersky Security Center umożliwia automatyczne instalowanie kluczy licencyjnych na zarządzanych urządzeniach, jeśli znajdują się one w repozytorium kluczy licencyjnych na Serwerze administracyjnym.

W celu automatycznego rozsyłania kluczy licencyjnych do zarządzanych urządzeń:

  1. W menu głównym przejdź do OperacjeLicencjonowanieLicencje Kaspersky.
  2. Kliknij nazwę klucza licencyjnego, który chcesz automatycznie rozesłać na urządzenia.
  3. W otwartym oknie właściwości klucza licencyjnego zaznacz pole Automatycznie roześlij klucz licencyjny na zarządzane urządzenia.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Klucz licencyjny zostanie automatycznie rozesłany do wszystkich kompatybilnych urządzeń.

Rozsyłanie klucza licencyjnego odbywa się przy pomocy Agenta sieciowego. Dla aplikacji nie są tworzone żadne zadania rozsyłania kluczy licencyjnych.

Podczas automatycznego rozsyłania klucza licencyjnego brane jest pod uwagę ograniczenie licencyjne dotyczące liczby urządzeń. Ograniczenie licencyjne jest ustawione we właściwościach klucza licencyjnego. Jeśli ograniczenie licencji zostanie osiągnięte, rozesłanie tego klucza licencyjnego na urządzenia zostanie przerwane automatycznie.

Należy pamiętać, że automatycznie dystrybuowany klucz licencyjny może nie zostać wyświetlony w repozytorium wirtualnego Serwera administracyjnego w następujących przypadkach:

  • Klucz licencyjny nie jest ważny dla aplikacji.
  • Wirtualny Serwer administracyjny nie ma zarządzanych urządzeń.
  • Klucz licencyjny został już użyty dla urządzeń zarządzanych przez inny wirtualny Serwer administracyjny i osiągnięto limit liczby urządzeń.

Jeśli zaznaczysz pole Automatycznie roześlij klucz licencyjny na zarządzane urządzenia w oknie właściwości klucza licencyjnego, klucz licencyjny jest natychmiast rozpowszechniany w Twojej sieci. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, możesz ręcznie rozpowszechniać klucz licencyjny później.

Zobacz również:

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Dodawanie klucza licencyjnego do repozytorium Serwera administracyjnego

Rozsyłanie klucza licencyjnego na urządzenia klienckie

Wyświetlanie informacji o używanych kluczach licencyjnych

Usuwanie klucza licencyjnego z repozytorium

Wycofanie zgody z Umową Licencyjną Użytkownika Końcowego

Odnawianie licencji dla aplikacji Kaspersky

Korzystanie z Kaspersky Marketplace do wyboru rozwiązań biznesowych firmy Kaspersky

Główny scenariusz instalacji

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center Web Console

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Licencjonowanie zarządzanych aplikacji

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.