Ręczne sprawdzanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym. Narzędzie klnagchk

19 marca 2024

ID 3912

Możesz sprawdzić połączenie oraz uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym, korzystając z narzędzia klnagchk.

Podczas instalacji Agenta sieciowego na urządzeniu narzędzie klnagchk jest automatycznie kopiowane do folderu instalacyjnego Agenta sieciowego.

Po uruchomieniu narzędzia klnagchk z poziomu wiersza poleceń będzie ono mogło wykonać następujące akcje (w zależności od używanych parametrów):

 • Wyświetla na ekranie lub zapisuje w raporcie wartości ustawień używanych do łączenia Agenta sieciowego, zainstalowanego na urządzeniu, z Serwerem administracyjnym.
 • Zapisać do pliku dziennika zdarzeń statystyki Agenta sieciowego (od jego ostatniego uruchomienia) oraz wyniki działania narzędzia lub wyświetlić informacje na ekranie.
 • Podjąć próbę nawiązania połączenia pomiędzy Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym.

  Jeżeli próba nawiązania połączenia nie powiedzie się, narzędzie wyśle pakiet ICMP w celu sprawdzenia stanu urządzenia, na którym zainstalowany jest Serwer administracyjny.

W celu sprawdzenia połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym, korzystając z narzędzia klnagchk:

Na urządzeniu uruchom narzędzie klnagchk z poziomu wiersza poleceń.

Składnia wiersza poleceń narzędzia:

klnagchk [-logfile <nazwa pliku>] [-sp] [-savecert <ścieżka dostępu do pliku certyfikatu>] [-restart]

Opisy przełączników:

 • -logfile <nazwa pliku> —zapisuje do pliku raportu wartości ustawień połączenia pomiędzy Agentem sieciowym a Serwerem administracyjnym oraz wyniki działania narzędzia.

  Domyślnie informacje są zapisywane w standardowym strumieniu wyjścia (stdout). Jeżeli parametr ten nie zostanie użyty, na ekranie zostaną wyświetlane wiadomości: o błędzie, z wynikami oraz ustawieniami.

 • -sp —wyświetla hasło używane do autoryzacji użytkownika na serwerze proxy.

  Ustawienie jest używane, jeśli połączenie z Serwerem administracyjnym jest nawiązywane za pośrednictwem serwera proxy.

 • -savecert <nazwa_pliku> —zapisanie w określonym pliku certyfikatu używanego do uzyskiwania dostępu do Serwera administracyjnego.
 • -restart —ponowne uruchomienie Agenta sieciowego po zakończeniu działania narzędzia.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.