Przygotowywanie węzłów dla klastra trybu failover Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 222375

Przygotuj dwa komputery do pracy jako węzły aktywne i pasywne dla klastra trybu failover Kaspersky Security Center.

W celu przygotowania węzłów dla klastra trybu failover Kaspersky Security Center:

 1. Upewnij się, że masz dwa komputery, które spełniają wymagania sprzętowe i programowe. Te komputery będą działać jako aktywne i pasywne węzły klastra trybu failover.
 2. Upewnij się, że serwer plików i oba węzły znajdują się w tej samej domenie.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W każdym z węzłów skonfiguruj dodatkową kartę sieciową.

   Dodatkowa karta sieciowa może być fizyczna lub wirtualna. Jeśli chcesz użyć fizycznej karty sieciowej, podłącz ją i skonfiguruj za pomocą standardowych narzędzi systemu operacyjnego. Jeśli chcesz użyć wirtualnej karty sieciowej, utwórz ją za pomocą oprogramowania innej firmy.

   Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

   • Dodatkowe karty sieciowe są wyłączone.

    Dodatkowe karty sieciowe można utworzyć w stanie wyłączonym lub wyłączyć je po utworzeniu.

   • Dodatkowe karty sieciowe w obu węzłach muszą mieć ten sam adres IP.
  • Użyj modułu równoważenia obciążenia innej firmy. Na przykład, możesz użyć serwera nginx. W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
   1. Zapewnij dedykowany komputer oparty o system Linux z zainstalowanym nginx.
   2. Skonfiguruj moduł równoważenia obciążenia. Ustaw węzeł aktywny jako serwer główny, a węzeł pasywny jako serwer zapasowy.
   3. Na serwerze nginx otwórz wszystkie porty Serwera administracyjnego: TCP 13000, UDP 13000, TCP 13291, TCP 13299 i TCP 17000.
 4. Uruchom ponownie oba węzły i serwer plików.
 5. Zmapuj dwa foldery współdzielone, które utworzyłeś podczas kroku przygotowania serwera plików, do każdego z węzłów. Musisz zmapować foldery współdzielone jako dyski sieciowe. Podczas mapowania folderów możesz wybrać dowolne wolne litery dysków. Aby uzyskać dostęp do folderów współdzielonych, użyj poświadczeń konta użytkownika utworzonego w kroku 1 procedury scenariusza.

Węzły są przygotowane. Aby zainstalować klaster trybu failover Kaspersky, postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami scenariusza.

Zobacz również:

Informacje o klastrze trybu failover Kaspersky Security Center

Scenariusz: Wdrażanie klastra trybu failover Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.