Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie zadania

19 marca 2024

ID 3791

Zadania można uruchamiać i zatrzymywać ręcznie przy użyciu jednej z następujących metod: z poziomu menu kontekstowego zadania lub w oknie właściwości urządzenia klienckiego, do którego zadanie zostało przypisane.

Uruchamianie zadań grupowych z poziomu menu kontekstowego urządzenia jest dozwolone tylko dla użytkowników należących do grupy KLAdmins.

W celu uruchomienia lub zatrzymania zadania z poziomu menu kontekstowego lub okna właściwości zadania:

 1. Z listy zadań wybierz zadanie.
 2. Uruchom lub zatrzymaj zadanie w jeden z następujących sposobów:
  • Wybierając Uruchom lub Zatrzymaj w menu kontekstowym zadania.
  • Klikając Uruchom lub Zatrzymaj w sekcji Ogólne okna właściwości zadania.

W celu uruchomienia lub zatrzymania zadania z poziomu menu kontekstowego lub okna właściwości urządzenia klienckiego:

 1. Z listy urządzeń wybierz urządzenie.
 2. Uruchom lub zatrzymaj zadanie w jeden z następujących sposobów:
  • Wybierając Wszystkie zadaniaUruchom zadanie z menu kontekstowego urządzenia. Wybierz odpowiednie zadanie z listy zadań.

   Lista urządzeń, do których zadanie jest przypisane, zostanie zastąpiona wybranym urządzeniem. Zadanie zostanie uruchomione.

  • Klikając przycisk () lub () w sekcji Zadania okna właściwości urządzenia.

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.