Informacje o Kaspersky Security Center

19 marca 2024

ID 3396

Sekcja zawiera informacje o przeznaczeniu Kaspersky Security Center, jego głównych funkcjach i komponentach oraz sposobach zakupu Kaspersky Security Center.

Informacje dostępne w pomocy online mogą różnić się od informacji w dokumentacji dołączonej do aplikacji. W tym przypadku, system pomocy online jest uznawany za aktualny. Internetowy system pomocy można otworzyć, klikając odnośniki w interfejsie aplikacji lub klikając odpowiedni odnośnik w dokumentacji. Internetowy system pomocy może być aktualizowany bez wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie. W razie potrzeby możesz przełączać się między pomocą online i pomocą offline.

Kaspersky Security Center służy do scentralizowanego wykonywania podstawowych zadań dotyczących administracji i zarządzania w sieci firmy. Aplikacja zapewnia administratorowi dostęp do szczegółowych informacji dotyczących poziomu ochrony sieci firmy; pozwala na skonfigurowanie wszystkich składników ochrony opartych o aplikacje Kaspersky.

Kaspersky Security Center jest aplikacją przeznaczoną dla administratorów sieci firmowych oraz dla pracowników odpowiedzialnych za ochronę urządzeń w różnych organizacjach.

Korzystając z Kaspersky Security Center, możesz:

 • Utworzyć hierarchię Serwerów administracyjnych, aby zarządzać siecią firmy oraz sieciami odległych biur lub organizacji klienta.

  Organizacja klienta to organizacja, której ochrona antywirusowa jest zapewniana przez dostawcę usługi.

 • Utworzyć hierarchię grup administracyjnych, aby zarządzać wyborem urządzeń klienckich jako całością.
 • Zarządzać systemem ochrony antywirusowej zbudowanym w oparciu o aplikacje Kaspersky.
 • Utworzyć obrazy systemów operacyjnych i instalować je na urządzeniach klienckich w sieci oraz wykonywać zdalną instalację aplikacji firmy Kaspersky i innych dostawców oprogramowania.
 • Zdalnie zarządzać aplikacjami firmy Kaspersky i innych producentów, które są zainstalowane na urządzeniach klienckich. Instalować aktualizacje, wyszukiwać i eliminować luki.
 • Wykonywać scentralizowane rozsyłanie kluczy licencyjnych dla aplikacji Kaspersky na urządzenia klienckie, monitorowanie ich wykorzystania i odnawianie licencji.
 • Otrzymywać statystyki i raporty dotyczące pracy aplikacji i urządzeń.
 • Otrzymywać powiadomienia na temat zdarzeń krytycznych występujących podczas działania aplikacji Kaspersky.
 • Zarządzać urządzeniami mobilnymi.
 • Zarządzać szyfrowaniem informacji przechowywanych na dyskach twardych urządzeń i nośników wymiennych oraz dostępem użytkowników do zaszyfrowanych danych.
 • Wykonywać inwentaryzację sprzętu podłączonego do sieci firmy.
 • Centralnie zarządzać plikami umieszczonymi w Kwarantannie lub Kopii zapasowej przez aplikacje zabezpieczające, a także zarządzać plikami, których przetwarzanie zostało odroczone.

Możesz kupić Kaspersky Security Center za pośrednictwem Kaspersky (na przykład na stronie https://www.kaspersky.com) lub za pośrednictwem firm partnerskich.

Jeśli Kaspersky Security Center zakupiono za pośrednictwem Kaspersky, możesz skopiować aplikację z naszej strony internetowej. Informacje wymagane do aktywacji aplikacji są wysyłane do Ciebie e-mailem po przetworzeniu płatności.

W tej sekcji

Wymagania sprzętowe i programowe

Nieobsługiwane systemy operacyjne i platformy

Kompatybilne aplikacje i rozwiązania Kaspersky

Licencje i funkcje Kaspersky Security Center 14.2

Informacje o kompatybilności Serwera administracyjnego i Kaspersky Security Center Web Console

Porównanie Kaspersky Security Center: opartego na systemie Windows i opartego na systemie Linux

Informacje o Kaspersky Security Center Cloud Console

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.