Parametry instalacji Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 155247

Poniższa tabela opisuje właściwości MSI, które można skonfigurować podczas instalacji Serwera administracyjnego. Wszystkie parametry są opcjonalne, za wyjątkiem EULA i PRIVACYPOLICY.

Parametry instalacji Serwera administracyjnego w trybie cichym

Właściwość MSI

Opis

Dostępne wartości

EULA

Akceptacja postanowień i warunków Umowy licencyjnej (wymagana)

 • 1—W pełni przeczytałem, rozumiem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej.
 • Inna wartość lub bez wartości—Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (instalacja nie zostanie wykonana).

PRIVACYPOLICY

Akceptacja postanowień i warunków Polityki prywatności (wymagana)

 • 1—Jestem świadomy i wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przesyłanie moich danych (również do innych krajów) zgodnie z Polityką prywatności. Potwierdzam, że w pełni przeczytałem(am) i rozumiem Politykę prywatności.
 • Inna wartość lub bez wartości — Nie akceptuję postanowień i warunków Polityki prywatności (instalacja nie zostanie wykonana).

INSTALLATIONMODETYPE

Typ instalacji Serwera administracyjnego

 • Standardowa.
 • Niestandardowa.

INSTALLDIR

Folder instalacyjny aplikacji

Wartość wiersza.

ADDLOCAL

Lista komponentów przeznaczonych do zainstalowania (oddzielone przecinkami)

CSAdminKitServer, NAgent, CSAdminKitConsole, NSAC, MobileSupport, KSNProxy, SNMPAgent, GdiPlusRedist, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86.

Minimalna lista komponentów wystarczających do poprawnego zainstalowania Serwera administracyjnego:

ADDLOCAL=CSAdminKitServer, CSAdminKitConsole, KSNProxy, Microsoft_VC90_CRT_x86, Microsoft_VC100_CRT_x86

NETRANGETYPE

Rozmiar sieci

 • NRT_1_100 — od 1 do 100 urządzeń.
 • NRT_100_1000 — od 101 do 1000 urządzeń.
 • NRT_GREATER_1000 — więcej niż 1000 urządzeń.

SRV_ACCOUNT_TYPE

Sposób określania użytkownika dla działania usługi Serwera administracyjnego

 • SrvAccountDefault—konto użytkownika zostanie utworzone automatycznie
 • SrvAccountUser—konto użytkownika jest określane ręcznie

SERVERACCOUNTNAME

Nazwa użytkownika dla usługi

Wartość wiersza.

SERVERACCOUNTPWD

Hasło użytkownika dla usługi

Wartość wiersza.

DBTYPE

Typ bazy danych

 • MySQL—używana będzie baza danych MySQL lub MariaDB.
 • MSSQL—używana będzie baza danych Microsoft SQL Server (SQL Express).

MYSQLSERVERNAME

Pełna nazwa serwera MySQL lub MariaDB

Wartość wiersza.

MYSQLSERVERPORT

Numer portu używanego do nawiązania połączenia z serwerem MySQL lub MariaDB

Wartość numeryczna.

MYSQLDBNAME

Nazwa bazy danych serwera MySQL lub Maria DB

Wartość wiersza.

MYSQLACCOUNTNAME

Nazwa użytkownika nawiązującego połączenie z bazą danych serwera MySQL lub MariaDB

Wartość wiersza.

MYSQLACCOUNTPWD

Hasło użytkownika nawiązującego połączenie z bazą danych serwera MySQL lub MariaDB

Wartość wiersza.

MSSQLCONNECTIONTYPE

Sposób użycia bazy danych MSSQL

 • InstallMSSEE—instalacja z pakietu
 • ChooseExisting—użycie zainstalowanego serwera

MSSQLSERVERNAME

Pełna nazwa instancji serwera SQL

Wartość wiersza.

MSSQLDBNAME

Nazwa bazy danych serwera SQL

Wartość wiersza.

MSSQLAUTHTYPE

Metoda autoryzacji podczas nawiązywania połączenia z serwerem SQL

 • Windows.
 • SQLServer.

MSSQLACCOUNTNAME

Nazwa użytkownika nawiązującego połączenie z serwerem SQL w trybie SQLServer

Wartość wiersza.

MSSQLACCOUNTPWD

Hasło użytkownika nawiązującego połączenie z serwerem SQL w trybie SQLServer

Wartość wiersza.

CREATE_SHARE_TYPE

Metoda określania folderu współdzielonego

 • Create—tworzy nowy folder współdzielony. W takim przypadku należy zdefiniować następujące właściwości:
  • SHARELOCALPATH—ścieżka dostępu do folderu lokalnego.
  • SHAREFOLDERNAME—nazwa sieciowa folderu.
 • Null—należy określić właściwość EXISTSHAREFOLDERNAME.

EXISTSHAREFOLDERNAME

Pełna ścieżka dostępu do istniejącego folderu współdzielonego

Wartość wiersza.

SERVERPORT

Numer portu używanego do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym

Wartość numeryczna.

SERVERSSLPORT

Numer portu używanego do nawiązania bezpiecznego połączenia SSL z Serwerem administracyjnym

Wartość numeryczna.

SERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego

Wartość wiersza.

SERVERCERT2048BITS

Długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego (bity)

 • 1—długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 2048 bity.
 • 0 — długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 1024 bity.
 • Jeśli nie określono wartości, długość klucza certyfikatu Serwera administracyjnego wynosi 1024 bity.

MOBILESERVERADDRESS

Adres Serwera administracyjnego do nawiązywania połączenia z urządzeniami mobilnymi; ignorowane, jeśli nie wybrano komponentu MobileSupport

Wartość wiersza.

Zobacz również:

Instalowanie Agenta sieciowego w trybie cichym

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.