Uruchamianie kreatora wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 179835

Po zainstalowaniu Serwera administracyjnego, przy pierwszym nawiązaniu połączenia z nim, aplikacja automatycznie wyświetli pytanie dotyczące uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji. Kreator wstępnej konfiguracji można również uruchomić ręcznie w dowolnym momencie.

W celu ręcznego uruchomienia kreatora wstępnej konfiguracji:

  1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
  2. Z menu kontekstowego węzła wybierz Wszystkie zadaniaKreator wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego.

kreator wyświetli pytanie o przeprowadzenie wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Jeśli ponownie uruchomisz Kreator wstępnej konfiguracji, zadania i zasady utworzone przy poprzednim uruchomieniu kreatora nie mogą zostać ponownie utworzone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.