Przykład zapytania SQL w narzędziu klsql2

19 marca 2024

ID 151338_1

W tej sekcji przedstawiono przykład zapytania SQL, utworzonego przy użyciu narzędzia klsql2.

Poniższy przykład ilustruje otrzymanie zdarzeń, które wystąpiły na urządzeniach w ciągu ostatnich siedmiu dni, oraz wyświetlenie zdarzeń według czasu ich wystąpienia (najnowsze są wyświetlane jako pierwsze).

Na przykład:

SELECT

e.nId, /* identyfikator zdarzenia */

e.tmRiseTime, /* godzina wystąpienia zdarzenia */

e.strEventType, /* wewnętrzna nazwa typu zdarzenia */

e.wstrEventTypeDisplayName, /* wyświetlona nazwa zdarzenia */

e.wstrDescription, /* wyświetlony opis zdarzenia */

e.wstrGroupName, /* nazwa grupy, w której znajduje się zdarzenie */

h.wstrDisplayName, /* wyświetlona nazwa urządzenia, na którym wystąpiło zdarzenie */

CAST(((h.nIp / 16777216) & 255) AS varchar(4)) + '.' +

CAST(((h.nIp / 65536) & 255) AS varchar(4)) + '.' +

CAST(((h.nIp / 256) & 255) AS varchar(4)) + '.' +

CAST(((h.nIp) & 255) AS varchar(4)) as strIp /* adres IP urządzenia, na którym wystąpiło zdarzenie */

FROM v_akpub_ev_event e

INNER JOIN v_akpub_host h ON h.nId=e.nHostId

WHERE e.tmRiseTime>=DATEADD(Day, -7, GETUTCDATE())

ORDER BY e.tmRiseTime DESC

Zobacz również:

Scenariusz: Konfigurowanie eksportowania zdarzeń do systemów SIEM

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.