Zatwierdzanie i odrzucanie aktualizacji oprogramowania

19 marca 2024

ID 155093

Ustawienia zadania instalacji aktualizacji mogą wymagać zatwierdzenia aktualizacji, które mają zostać zainstalowane. Możesz zatwierdzić uaktualnienia, które muszą zostać zainstalowane, oraz odrzucić uaktualnienia, które nie muszą zostać zainstalowane.

Na przykład, możesz chcieć najpierw sprawdzić instalację aktualizacji w środowisku testowym i upewnić się, że nie wpływają negatywnie na działanie urządzeń, a następnie zezwolić na instalację tylko tych aktualizacji na urządzeniach klienckich.

Używanie stanu Zatwierdzone do zarządzania instalacją aktualizacji firm trzecich jest wystarczające dla małej ilości uaktualnień. Aby zainstalować kilka aktualizacji innych firm, użyj reguł, które możesz skonfigurować w zadaniu Zainstaluj wymagane aktualizacje i napraw luki. Zalecane jest ustawienie stanu Zatwierdzone tylko dla tych określonych aktualizacji, które nie spełniają kryteriów określonych w regułach. Jeśli ręcznie zatwierdzisz dużą liczbę aktualizacji, wydajność Serwera administracyjnego ulegnie zmniejszeniu i może doprowadzić do przeciążenia Serwera administracyjnego.

W celu zatwierdzenia lub odrzucenia jednej lub kilku aktualizacji:

  1. W drzewie konsoli wybierz węzeł Zaawansowane → Zarządzanie aplikacjami → Aktualizacje oprogramowania.
  2. W obszarze roboczym folderu Aktualizacje oprogramowania kliknij przycisk Odśwież w prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlona lista uaktualnień.
  3. Wybierz uaktualnienia, które chcesz zatwierdzić lub odrzucić.

    W prawej części obszaru roboczego pojawi się okno z informacjami dla wybranych obiektów.

  4. Z listy rozwijalnej Stan zatwierdzenia aktualizacji wybierz Zatwierdzono, aby zatwierdzić wybrane aktualizacje, lub Odrzucono, aby odrzucić wybrane aktualizacje.

    Domyślna wartość to Nie zdefiniowano.

Aktualizacje, dla których ustawiłeś stan Zatwierdzono, są umieszczane w kolejce do instalacji.

Aktualizacje, których ustawiony stan Odrzucono, są odinstalowywane (jeśli to możliwe) ze wszystkich urządzeń, na których były wcześniej zainstalowane. Dodatkowo, nie zostaną one zainstalowane na innych urządzeniach w przyszłości.

Niektórych uaktualnień dla aplikacji firmy Kaspersky nie można odinstalować. Jeśli ich ustawiony stan to Odrzucono, Kaspersky Security Center nie odinstaluje tych uaktualnień z urządzeń, na których były wcześniej zainstalowane. Jednakże te uaktualnienia nigdy nie zostaną zainstalowane na innych urządzeniach w przyszłości. Jeśli nie można odinstalować aktualizacji dla aplikacji Kaspersky, ta informacja zostanie wyświetlona w oknie właściwości aktualizacji: w panelu Sekcje wybierz Ogólne, a w obszarze roboczym ta informacja pojawi się w sekcji Wymagania instalacyjne. Jeśli ustawisz stan Odrzucono dla aktualizacji oprogramowania firm trzecich, te aktualizacje nie zostaną zainstalowane na urządzeniach, dla których planowane było ich zainstalowanie, ale jeszcze nie zostały zainstalowane. Uaktualnienia pozostaną na urządzeniach, na których zostały już zainstalowane. Jeśli musisz je usunąć, możesz je usunąć ręcznie lokalnie.

Zobacz również:

Scenariusz: Regularne aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.