Włączanie i wyłączanie śledzenia dla aplikacji

19 marca 2024

ID 197056

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Możesz włączyć i wyłączyć śledzenie aplikacji, w tym śledzenie Xperf.

Włączanie i wyłączanie śledzenia

W celu włączenia lub wyłączenia śledzenia na zdalnym urządzeniu:

 1. Otwórz okno do zdalnej diagnostyki urządzenia klienckiego.
 2. W oknie do zdalnej diagnostyki kliknij Zdalna diagnostyka.
 3. W otwartym oknie Ostrzeżenia i dzienniki wybierz sekcję Aplikacje Kaspersky.

  Spowoduje to otwarcie listy aplikacji firmy Kaspersky zainstalowanych na urządzeniu.

 4. Na liście aplikacji wybierz aplikację, dla której chcesz wyłączyć lub wyłączyć śledzenie.

  Zostanie wyświetlona lista opcji zdalnej diagnostyki.

 5. Jeśli chcesz włączyć śledzenie:
  1. W sekcji Śledzenie listy kliknij Włącz śledzenie.
  2. W otwartym oknie Modyfikuj poziom śledzenia zalecane jest zachowanie domyślnych wartości ustawień. Jeśli jest to wymagane, specjalista z pomocy technicznej przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji. Dostępne są następujące ustawienia:
   • Poziom śledzenia
   • Śledzenie z rotacją plików

    To ustawienie jest dostępne tylko dla Kaspersky Endpoint Security.

  3. Kliknij Zapisz.

  Śledzenie jest włączone dla wybranej aplikacji. W niektórych przypadkach, aby włączyć śledzenie, konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji zabezpieczającej i jej zadania.

 6. Jeśli chcesz wyłączyć śledzenie dla wybranej aplikacji kliknij Wyłącz śledzenie.

  Śledzenie jest wyłączone dla wybranej aplikacji.

Włączanie śledzenia Xperf

W przypadku Kaspersky Endpoint Security specjalista z pomocy technicznej może poprosić o włączenie śledzenia Xperf dla informacji o działaniu systemu.

W celu włączenia i skonfigurowania śledzenia Xperf:

 1. Otwórz okno do zdalnej diagnostyki urządzenia klienckiego.
 2. W oknie do zdalnej diagnostyki kliknij Zdalna diagnostyka.
 3. W otwartym oknie Ostrzeżenia i dzienniki wybierz sekcję Aplikacje Kaspersky.

  Spowoduje to otwarcie listy aplikacji firmy Kaspersky zainstalowanych na urządzeniu.

 4. Na liście aplikacji wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Zostanie wyświetlona lista opcji zdalnej diagnostyki dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 5. W sekcji Śledzenie Xperf listy kliknij Włącz śledzenie Xperf.

  Jeśli śledzenie Xperf jest już włączone, zamiast tego zostanie wyświetlony przycisk Wyłącz śledzenie Xperf.

 6. W otwartym oknie Zmień poziom śledzenia Xperf, w zależności od odpowiedzi od specjalisty z pomocy technicznej, wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. Wybierz jeden z następujących poziomów śledzenia:
   • Niski
   • Głęboki
  2. Wybierz jeden z następujących typów śledzenia Xperf:
   • Podstawowy
   • Po ponownym uruchomieniu

   Możesz także zostać poproszony o włączenie opcji Rozmiar pliku, po którym nastąpi nadpisanie, w MB, aby zapobiec nadmiernemu zwiększeniu rozmiaru pliku śledzenia. Następnie określ maksymalny rozmiar pliku śledzenia. Jeśli plik osiągnie maksymalny rozmiar, najstarsze informacje śledzenia zostaną nadpisane nowymi informacjami.

  3. Zdefiniuj rozmiar pliku rotacji.
  4. Kliknij Zapisz.

Śledzenie Xperf jest włączone i skonfigurowane.

W celu wyłączenia śledzenia Xperf:

 1. Otwórz okno do zdalnej diagnostyki urządzenia klienckiego.
 2. W oknie do zdalnej diagnostyki kliknij Zdalna diagnostyka.
 3. W otwartym oknie Ostrzeżenia i dzienniki wybierz sekcję Aplikacje Kaspersky.

  Spowoduje to otwarcie listy aplikacji firmy Kaspersky zainstalowanych na urządzeniu.

 4. Na liście aplikacji wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows.

  Zostaną wyświetlone opcje śledzenia dla Kaspersky Endpoint Security for Windows.

 5. W sekcji Śledzenie Xperf listy kliknij Wyłącz śledzenie Xperf.

  Jeśli śledzenie Xperf jest już wyłączone, zamiast tego zostanie wyświetlony przycisk Włącz śledzenie Xperf.

Śledzenie Xperf jest wyłączone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.