Synchronizacja aktualizacji z Windows Update z Serwerem administracyjnym

19 marca 2024

ID 61470

Jeśli w oknie Ustawienia zarządzania aktualizacjami kreatora wstępnej konfiguracji wybrano Użyj Serwera administracyjnego jako serwera WSUS, zadanie synchronizacji Windows Update zostanie utworzone automatycznie. Zadanie można uruchomić w folderze Zadania. Funkcja aktualizacji oprogramowania Microsoft jest dostępna tylko po pomyślnym zakończeniu zadania Wykonaj synchronizację Windows Update.

Aktualizacje oprogramowania Microsoft mogą przekraczać 10 GB. Upewnij się, że baza danych Serwera administracyjnego jest w stanie pomieścić takie woluminy; w przeciwnym razie zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update zakończy się niepowodzeniem. Baza danych Microsoft SQL Express nie jest obsługiwana dla zadania Wykonaj synchronizację Windows Update.

Zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update pobiera tylko metadane z serwerów Microsoft. Jeśli sieć nie wykorzystuje serwera WSUS, każde urządzenie klienckie pobiera aktualizacje Microsoft niezależnie z zewnętrznych serwerów.

W celu utworzenia zadania synchronizacji Windows Updates z Serwerem administracyjnym:

  1. W folderze ZaawansowaneZarządzanie aplikacjami drzewa konsoli wybierz podfolder Aktualizacje oprogramowania.
  2. Kliknij przycisk Akcje dodatkowe i z listy rozwijalnej wybierz Konfiguruj synchronizację z usługą Windows Update.

    Kreator tworzy zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update wyświetlane w folderze Zadania.

    Zostanie uruchomiony kreator tworzenia zadania pobierania danych Centrum aktualizacji systemu Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Zadanie synchronizacji Windows Update możesz również utworzyć w folderze Zadania, klikając Utwórz zadanie.

Microsoft regularnie usuwa przestarzałe aktualizacje z serwerów firmy, więc liczba bieżących aktualizacji zawsze mieści się pomiędzy 200 000, a 300 000. Aby zmniejszyć wykorzystanie miejsca na dysku i rozmiar bazy danych, Kaspersky Security Center usuwa nieaktualne aktualizacje, których nie ma już na serwerach aktualizacji firmy Microsoft.

Podczas wykonywania zadania Wykonaj synchronizację Windows Update aplikacja pobiera listę bieżących aktualizacji z serwera aktualizacji Microsoft. Następnie, Kaspersky Security Center tworzy listę aktualizacji, które są przestarzałe. Przy kolejnym uruchomieniu zadania Wyszukiwanie luk i wymaganych aktualizacji program Kaspersky Security Center oznaczy wszystkie przestarzałe aktualizacje i ustawi dla nich czas usunięcia. Przy kolejnym uruchomieniu zadania Wykonaj synchronizację Windows Update wszystkie aktualizacje, które zostały oznaczone do usunięcia 30 dni wcześniej, zostaną usunięte. Kaspersky Security Center sprawdza także obecność przestarzałych aktualizacji, które zostały oznaczone do usunięcia ponad 180 dni temu, a następnie usuwa te starsze aktualizacje.

Jeśli zadanie Wykonaj synchronizację Windows Update zostanie zakończone, a przestarzałe aktualizacje zostaną usunięte, baza danych może wciąż posiadać kody skrótów odnoszące się do plików usuniętych aktualizacji, a także odpowiednie pliki w plikach %AllUsersProfile%\Application Data\KasperskyLab\adminkit\1093\.working\wusfiles (jeśli zostały pobrane wcześniej). Możesz uruchomić zadanie Konserwacja Serwera administracyjnego, aby usunąć te przestarzałe wpisy z bazy danych oraz odpowiednie pliki.

W tej sekcji

Krok 1. Określanie, czy zmniejszyć ruch sieciowy

Krok 2. Aplikacje

Krok 3. Kategorie uaktualnień

Krok 4. Języki aktualizacji

Krok 5. Wybieranie konta do uruchamiania zadania

Krok 6. Konfigurowanie terminarza uruchamiania zadania

Krok 7. Definiowanie nazwy zadania

Krok 8. Kończenie tworzenia zadania

Zobacz również:

Scenariusz: Aktualizowanie oprogramowania innej firmy

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.