Tworzenie profilu zasad

19 marca 2024

ID 89259

Tworzenie profilu jest dostępne tylko dla zasad następujących aplikacji:

 • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 for Windows i nowsze wersje
 • Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 1 for Mac
 • Wtyczka Kaspersky Mobile Device Management w wersji 10 Service Pack 1 do wersji 10 Service Pack 3 Maintenance Release 1
 • Wtyczka Kaspersky Device Management for iOS
 • Kaspersky Security for Virtualization 5.1 Light Agent for Windows i Linux

W celu utworzenia profilu zasad:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną, dla której profilu chcesz utworzyć profil zasad.
 2. W obszarze roboczym grupy administracyjnej wybierz zakładkę Zasady.
 3. Wybierz profil i przejdź do okna właściwości profilu, korzystając z menu kontekstowego.
 4. Otwórz sekcję Profile zasad w oknie właściwości zasady, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie uruchomiony Kreator nowego profilu zasad.

 5. W oknie Nazwa profilu zasad określ następujące elementy:
  1. Nazwa profilu zasad

   Nazwa profilu nie może zawierać więcej niż 100 znaków.

  2. Stan profilu zasad (Włączony lub Wyłączony)

   Zalecamy utworzenie i włączenie nieaktywnych profili zasad dopiero po całkowitym zakończeniu pracy z ustawieniami i warunkami aktywacji profilu zasad.

 6. Zaznacz pole Po zamknięciu kreatora tworzenia nowej zasady, przejdź do konfiguracji reguły aktywacji profilu zasad, aby uruchomić Kreator reguły aktywacji nowego profilu zasad. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.
 7. Zmodyfikuj ustawienia profilu zasad w oknie właściwości profilu zasad w wybrany przez siebie sposób.
 8. Zapisz zmiany, klikając OK.

  Profil zostanie zapisany. Profil zostanie aktywowany na urządzeniach, które spełniają warunki reguły aktywacji.

Dla jednej zasady można utworzyć kilka profili. Profile utworzone dla profilu są wyświetlane we właściwościach profilu, w sekcji Profile zasad. Możesz zmienić profil zasad i zmienić priorytet profilu, a także usunąć profil.

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.