Hierarchia profili

19 marca 2024

ID 165770

Jeśli różne urządzenia wymagają różnych ustawień, możesz zorganizować je w grupy administracyjne.

Możesz określić zasadę dla pojedynczej grupy administracyjnej. Ustawienia zasad mogą być dziedziczone. Dziedziczenie oznacza odbieranie wartości ustawień zasad w podgrupach (grupach podrzędnych) z zasady grupy administracyjnej wyższego poziomu (nadrzędnej).

Dalej profil dla grupy nadrzędnej jest też zwany zasadą nadrzędną. Dalej zasada dla podgrupy (grupy podrzędnej) jest też zwana zasadą podrzędną.

Domyślnie co najmniej jedna grupa zarządzane urządzenia istnieje na Serwerze administracyjnym. Jeśli chcesz utworzyć grupy niestandardowe, są one tworzone jako podgrupy (grupy podrzędne) w ramach grupy zarządzane urządzenia.

Zasady tej samej aplikacji oddziałują na siebie zgodnie z hierarchią grup administracyjnych. Zablokowane ustawienia z zasady grupy administracyjnej wyższego poziomu (nadrzędnej) spowodują ponowne przypisanie wartości ustawień zasad podgrupy (patrz rysunek poniżej).

Odblokowane ustawienia zasad nadrzędnych można ponownie przypisać i zablokować w zasadach podrzędnych. Użytkownik nie może zmienić ustawień zasady nadrzędnej i podrzędnej, tylko odblokowane ustawienia są dostępne do ponownego przypisania.

Hierarchia profili

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.