Edytowanie konta użytkownika wewnętrznego

19 marca 2024

ID 175899

W celu edytowania konta użytkownika wewnętrznego w Kaspersky Security Center:

 1. W drzewie konsoli otwórz folder Konta użytkowników.

  Domyślnie folder Konta użytkowników jest podfolderem folderu Zaawansowane.

 2. W obszarze roboczym kliknij dwukrotnie konto użytkownika wewnętrznego, które chcesz edytować.
 3. W otwartym oknie Właściwości: <nazwa użytkownika> zmień ustawienia konta użytkownika:
  • Opis
  • Pełna nazwa
  • Główny adres e-mail
  • Główny numer telefonu
  • Hasło dla połączenia użytkownika z Kaspersky Security Center

   Hasło musi być zgodne z następującymi regułami:

   • Hasło musi zawierać od 8 do 16 znaków.
   • Hasło musi zawierać znaki z przynajmniej trzech z poniższych grup:
    • Wielkie litery (A-Z)
    • Małe litery (a-z)
    • Cyfry (0-9)
    • Znaki specjalne (@ # $ % ^ & * - _ ! + = [ ] { } | : ' , . ? / \ ` ~ " ( ) ;)
   • Hasło nie może zawierać spacji, znaków Unicode lub kombinacji znaków "." i "@", gdy "." jest umieszczane przed "@".

   Aby zobaczyć wprowadzone hasło, kliknij i przytrzymaj przycisk Pokaż.

   Liczba prób wprowadzenia hasła jest ograniczona. Domyślnie jest to 10 prób. Możesz zmienić dozwoloną liczbę prób wprowadzenia hasła, jak opisano to w sekcji „Zmienianie liczby dozwolonych prób wprowadzenia hasła”.

   Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowe hasło określoną liczbę razy, konto użytkownika zostanie zablokowane na jedną godzinę. Na liście kont użytkowników, ikona użytkownika () zablokowanego konta będzie ciemna (niedostępna). Możesz odblokować konto użytkownika tylko poprzez zmianę hasła.

  • Jeśli to konieczne, zaznacz pole Wyłącz konto, aby zabronić użytkownikowi możliwość łączenia z aplikacją. Możesz wyłączyć konto, na przykład, gdy pracownik opuści teren firmy.
  • Wybierz opcję Poproś o hasło podczas modyfikowania ustawień konta, jeśli chcesz włączyć dodatkową opcję ochrony konta użytkownika przed nieautoryzowaną modyfikacją. Jeżeli ta opcja jest włączona, modyfikowanie ustawień konta użytkownika wymaga autoryzacji użytkownika za pomocą uprawnienia Modyfikuj listy ACL obiektów obszaru funkcyjnego Funkcje ogólne: Uprawnienia użytkownika.
 4. Kliknij OK.

Edytowane konto użytkownika będzie wyświetlane w obszarze roboczym folderu Konta użytkowników.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.