Przeglądanie i modyfikowanie ustawień Serwera administracyjnego

19 marca 2024

ID 4620

Ustawienia Serwera administracyjnego można dostosować w oknie właściwości tego Serwera.

W celu otwarcia okna Właściwości: Serwer administracyjny:

Z menu kontekstowego węzła Serwera administracyjnego w drzewie konsoli wybierz element Właściwości.

W tej sekcji

Dostosowywanie ogólnych ustawień Serwera administracyjnego

Ustawienia interfejsu Konsoli administracyjnej

Przetwarzanie i przechowywanie zdarzeń na Serwerze administracyjnym

Przeglądanie raportów połączeń z Serwerem administracyjnym

Kontrola epidemii wirusów

Ograniczanie ruchu sieciowego

Konfigurowanie serwera sieciowego

Praca z użytkownikami wewnętrznymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.