Tworzenie reguły aktywacji profilu zasad

19 marca 2024

ID 177498

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu utworzenia reguły aktywacji profilu zasad:

 1. Przejdź do listy profili zasady, której potrzebujesz.

  Zostanie otwarta lista profili zasad.

 2. Na zakładce Profile zasad kliknij profil zasad, dla którego chcesz utworzyć regułę aktywacji.

  Jeśli lista profili zasad jest pusta, możesz utworzyć profil zasad.

 3. Na zakładce Reguły aktywacji kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno z regułami aktywacji profilu zasad.

 4. Określ nazwę reguły.
 5. Zaznacz pola obok warunków, które mają wpływać na aktywację tworzonego profilu zasad:
  • Główne reguły dotyczące aktywacji profilu zasad

   Dla tej opcji, w następnym kroku określ:

   • Stan urządzenia
   • Reguła dla połączenia Serwera administracyjnego jest aktywna na tym urządzeniu
  • Reguły dla określonego właściciela urządzenia

   Dla tej opcji, w następnym kroku określ:

   • Właściciel urządzenia
   • Właściciel urządzenia należy do wewnętrznej grupy bezpieczeństwa
  • Reguły dla specyfikacji sprzętowej

   Dla tej opcji, w następnym kroku określ:

   • Rozmiar pamięci RAM, w MB
   • Liczba procesorów logicznych
  • Reguły dla przypisywania roli

   Dla tej opcji, w następnym kroku określ:

   Aktywuj profil zasad określoną rolą właściciela urządzenia

  • Reguły dla użycia znaczników

   Dla tej opcji, w następnym kroku określ:

   • Znacznik
   • Zastosuj do urządzeń bez określonych znaczników
  • Reguły dotyczące używania Active Directory

   Dla tej opcji, w następnym kroku określ:

  Liczba dodatkowych okien w kreatorze zależy od ustawień wybranych w pierwszym kroku. Reguły aktywacji profili zasad można zmodyfikować w późniejszym czasie.

 6. Sprawdź listę skonfigurowanych parametrów. Jeśli lista jest poprawna, kliknij Utwórz.

Profil zostanie zapisany. Profil zostanie aktywowany na urządzeniu po wyzwoleniu reguł aktywacji.

Reguły aktywacji profilu zasad utworzone dla profilu będą wyświetlone we właściwościach profilu zasad, na zakładce Reguły aktywacji. Możesz zmodyfikować lub usunąć dowolną regułę aktywacji profilu zasad.

Jednocześnie może być wyzwolonych kilka reguł aktywacji.

Zobacz również:

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.