Dodawanie profilu zarządzającego

19 marca 2024

ID 89289

Aby zarządzać urządzeniami EAS, możesz utworzyć profile zarządzania urządzeniami EAS oraz przypisać je do wybranych skrzynek pocztowych Microsoft Exchange.

Do skrzynki pocztowej Microsoft Exchange można przypisać tylko profil zarządzający urządzeniem EAS.

W celu dodania profilu zarządzającego urządzeniem EAS dla skrzynki pocztowej Microsoft Exchange:

 1. W drzewie konsoli otwórz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
 2. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
 3. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer urządzeń mobilnych Exchange.
 4. Z menu kontekstowego serwera urządzeń mobilnych Exchange wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno właściwości serwera urządzeń mobilnych.

 5. W oknie właściwości Serwer urządzeń mobilnych Exchange wybierz sekcję Skrzynki pocztowe.
 6. Wybierz skrzynkę pocztową i kliknij przycisk Przypisz profil.

  Zostanie otwarte okno Profile zasad.

 7. W oknie Profile zasad kliknij przycisk Dodaj.

  Zostanie otwarte okno Nowy profil.

 8. Skonfiguruj profil na zakładkach okna Nowy profil.
  • Jeśli chcesz określić nazwę profilu i przedział czasu aktualizacji, wybierz zakładkę Ogólne.
  • Jeśli chcesz skonfigurować hasło użytkownika urządzenia mobilnego, wybierz zakładkę Hasło.
  • Jeśli chcesz skonfigurować synchronizację z serwerem Microsoft Exchange, wybierz zakładkę Synchronizacja.
  • Jeśli chcesz skonfigurować ograniczenia funkcji urządzenia mobilnego, wybierz zakładkę Ograniczenie dla funkcji.
  • Jeśli chcesz skonfigurować ograniczenie użycia aplikacji mobilnych na urządzeniu mobilnym, wybierz zakładkę Ograniczenia aplikacji.
 9. Kliknij OK.

  Nowy profil zostanie wyświetlony na liście profili, w oknie Profile zasad.

  Jeśli chcesz, żeby ten profil był automatycznie przypisywany do nowych skrzynek pocztowych, a także do tych, których profile zostały usunięte, wybierz go na liście profili i kliknij przycisk Ustaw jako profil domyślny.

  Domyślny profil nie może zostać usunięty. Aby usunąć bieżący domyślny profil, musisz przypisać atrybut "profil domyślny" do innego profilu.

 10. W oknie Profile zasad kliknij OK.

  Ustawienia profilu zarządzającego zostaną zastosowane na urządzeniu EAS przy następnej synchronizacji urządzenia z serwerem urządzeń mobilnych Exchange.

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.